At stemme på SSW er en nødvendighed

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er det parti, som igen og igen sætter Skoleforeningen og hele mindretallet på den politiske dagsorden i Sydslesvig. Skoleforeningen opfordrer sine medlemmer til at stemme på mindretallets parti til det kommende kommunalvalg.

Skærmbillede 2018-05-03 Kl . 09.16.51

- Når der på søndag er kommunalvalg, er Sydslesvigs Vælgerforening (SSW) det eneste parti, som ikke bare støtter Skoleforeningen og det danske mindretal, men også aktivt former mindretalspolitikken i vores delstat. Derfor vil vi i Skoleforeningens ledelse og direktion gerne opfordre alle foreningens medlemmer til at stemme på SSW til kommunalvalget. Det siger Skoleforeningens formand Udo Jessen i et valgopråb.

- For at sige det helt tydeligt: Uden en stærk SSW i de 375 kommuner i Sydslesvig får Skoleforeningen voldsomme problemer. I kommunerne tages der mange beslutninger, der berører Dansk Skoleforening og dens virke både direkte og indirekte. Der er ingen tilskud til mindretalsorganisationerne, om det nu er bibliotek, vuggestuer, dagtilbud, sundhedstjenesten eller skoler, uden, at vores dygtige kommunerådsmedlemmer fra SSW gør en indsats for det. Det er SSW, som sætter Skoleforeningens og hele mindretallets behov på den politiske dagsorden, siger Udo Jessen.

- Derfor har vi brug for en stærk SSW, som bakker os op. Vi er den største forening inden for mindretallet, og vi har 8.000 børn fordelt på vores institutioner rundt omkring i Sydslesvig. Vi har meget, der skal sikres og bevares. Hændelserne fra 2010 med den eksistenstruende nedskæring fra regeringens side må ikke gentage sig, og det eneste, der kan beskytte os, er en stærk repræsentation af SSW-politikere i kommuner, kredse og landet, siger Udo Jessen.

Vi har brug for hinanden

For ham er det helt naturligt, at en forening overfor sine medlemmer peger på et bestemt parti.

- Vi er alle del af det danske mindretal og vi har brug for hinanden. Valgopråbet går til vores medlemmer, det vil sige forældrene til skole- og dagtilbudsbørn. Samtidig er det helt klart, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig formidler en bred politisk dannelse for sine elever, at denne dannelse grunder på demokratiske principper og derfor selvfølgelig også er parti-neutral.

Skoleforeningens helt klare holdning er derfor, at mens vi ikke ønsker partipolitik i børnehøjde, skal Skoleforeningens medlemmer være klar over, at ligesom vi ikke driver værdineutrale sprogskoler, er vi som forening heller ikke politisk neutrale. Det er en vigtig sag for os at fremhæve SSWs betydning for mindretalspolitik som helhed, men selvfølgelig også deres betydning for Skoleforeningen og dermed for vores børns daglige gang på en dansk institution. Vi er kun stærke, når vi viser solidaritet over for hinanden, siger Udo Jessen.