»Vi skal plante et træ«

Nye elever i 1. klasse på Medelby Danske Skole plantede traditionen tro et træ på skolens grund.

Medelby -7361

587 børn er i år startet i de forskellige førsteklasser på de danske skoler i Sydslesvig. Det er en mindre stigning, idet tallet sidste år var 549. Det samlede elevtal for mindretallets skoler i hele Sydslesvig ligger i år således på 5715 elever. Dertil kommer 522 førskolebørn, 1286 børn i børnehaverne og 518 vuggestuebørn.

På Medelby Danske Skole er syv drenge og piger blevet indskolet i den fleksible indskoling

- Det er en stor årgang, smiler deres klasselærer, Irene Andresen Henken.

Mindretallets fremtid

Skolen har for tiden 25 elever, så det er en af de mindste danske skoler i Sydslesvig. Samtidig er Medelby et eksempel på, at skolen har en vigtig rolle, ikke kun som uddannelsesinstitution men også som kulturbærer for det danske mindretal.

- Her står mindretallets fremtid, hverken mere eller mindre, hilste skoleleder Kaj Henken de nye elever velkommen på deres første skoledag.

- Jeg kan ikke garantere jer for, at i smiler hver dag i jeres skoletid, men vi vil gøre vores bedste, og vi vil også hjælpe jer med at blive rigtig dygtige, sagde han til skolens nye elever.

På Medelby Danske Skole lægger man stor vægt på, at forældrene er klar over, hvad de går ind til.

- Vi holder et møde med de nye forældre inden sommerferien. Her får det nøjagtigt at vide, hvad der skal ske i skolen, de får læsehandleplanen for 1. og 2. Klasse, og vi fortæller om læseudviklingsskemaerne. Et vigtigt punkt er også, at vi får afstemt forventningerne. Selvfølgelig forventer vi, at eleverne kommer til tiden, er forberedt, udhvilet og har en sund madkasse med, siger Kaj Henken.

Forventninger

Men der er også forventninger, som ikke umiddelbart har noget med undervisningen at gøre, men som styrker sproget:

- 100 procent af 1. klassesforældrene er medlem af Sydslesvigsk Forening (SSF), fortæller skoleleder Kaj Henken. Skolen er det naturlige omdrejningspunkt for mindretalsarbejdet i lokalområdet.

Det frivillige arbejde inden for de danske foreninger er et vigtig element i at styrke det danske sprog i hjemmet, siger Kaj Henken.

- Det danske sprog er fundamentet, og vi underviser børnene i dansk sprog og kultur. Når man vælger Medelby danske Skole for sine børn, så er det en del af en pakke, det er alle forældre, der melder deres børn ind her, klar over, siger Kaj Henken.

For ham er det vigtigt, at man er helt tydelig omkring de forventninger, der følger med, når man bliver en del af Medelby danske Skole.

- De skal afklares, og så sker det selvfølgelig også, at der er nogen, der siger: Så er den danske skole ikke noget for mig, siger Kaj Henken.