»Vi holder af hverdagen«

Skoleforeningen siger tak til 25 års, 40 års og 50 års jubilarerne.

Dkflajubilæum -827013179

November er traditionelt den måned, hvor Skoleforeningen med en lidt særlig fest på Ungdomskollegiet i Flensborg siger tak til de medarbejdere, som har været i foreningen i 25 eller 40 år. Som noget meget usædvanligt var der endda en 50 års jubilar med, overlærer og skolekonsulent Kirtsen la Cour Hansen.

En af byens bedste restauranter

- Det er en dejlig sammenkomst på en af byens bedste restauranter, bemærkede Skoleforeningens formand Udo Jessen i sin velkomst.

- Ungdomskollegiet kan være stolt af sit køkkenhold med Klaus Petersen i spidsen, sagde han.

I år var mere end 20 jubilarer mødt op. Fremgangsmåden er altid den, at alle 25 års jubilarer får en samlet tale, 40 års jubilarerne får en personlig tale hver, og når man er 50 års jubilar har man lov til også selv at holde en lille tale.

- Der er meget, man kan gøre anderledes, og mange debatter man kan tage, men under stregen er Skoleforeningen en fantastisk arbejdsplads, sagde Kirsten la Cour.

På det tidspunkt nærmede klokken sig allerede midnat. Inden da var jubilarerne blevet forkælet med torsk, risotto, rådyr, gnocci, varm chokoladekage, hvid mousse og mange, mange gode ord.

De udvikler Skoleforeningen

- Det er jer, der udvikler Skoleforeningen, og vi værdsætter jeres indsats meget højt, for Skoleforeningen lever af korpsånden, sagde Udo Jessen.

- I sørger for vores unge, der hvor de er. I er hverdagen, og vi holder af hverdagen, sagde Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen.

Pædagogmedhjælper Gisela Boose, pædagogmedhjælper Susanne Ficht, overlærer Flemmin Meyer, overlærer Jørgen Ole Pedersen, pædagogmedhjælper Sabine Rieck og pædagogmedhjælper Britta Ruths er 40-års jubilarerne. Skolekonsulent Kirsten la Cour Hansen er 50 års jubilaren.