Valgår i Skoleforeningen

I skoledistrikterne varmes der op til valg indenfor Skoleforeningens mange samarbejdsråd og til fællesrådet. En ny styrelse bliver valgt inden sommerferien.

Dkflafællesra ̊dsmøde -29106794

Frem til slutningen af april vælges der samarbejdsrådsmedlemmer og medlemmer til Skoleforeningens fællesråd i skoledistrikterne. Inden sommerferien mødes de nye fællesrådsmedlemmer så i skolekredsen for at vælge deres medlem til skoleforeningens styrelse for de kommende tre år. I denne udgave af Fokus kan du læse om samarbejdsrådenes, fællesrådets og styrelsens opgaver. Derudover fortæller  et samarbejdsrådsmedlem, et fællesrådsmedlem og et styrelsesmedlem  om, hvorfor de mener, at det er vigtigt, at forældrene er aktive i foreningsdemokratiet.

Forældrestyret

For Skoleforeningen er, på trods af sin størrelse med 1400 ansatte og et budget på mere end 100 millioner euro, en forældrestyret forening.  Derfor er det vigtigt, at forældrene delagtiggøres i beslutningerne. Både i institutionerne, i fællesrådet og i Skoleforeningens styrelse. Det er Skoleforeningens opgave at sikre denne delagtiggørelse og det er forældrenes ansvar at fylde den med indhold.

Så er jeg blevet bedt om at skrive et par ord om skoleforeningens styrelse, dens opgaver og styrelsesmedlemmernes tidsforbrug.

Læs mere om valgene i den nye Fokus

/nyheder/fokus