Træffetid for samarbejdsrådet

På Husum Danske Skole står forældrerepræsentanterne i samarbejdsrådet klar en gang om måneden for at lytte til forældrene og besvare spørgsmål.

Dkflahusum -03007919

Det har længe irriteret formanden for samarbejdsrådet på den danske skole i Husum, Sibylle Henscheidt-Erichsen, at det arbejde, der udføres i skolens »bestyrelse« og de mennesker, der står bag er forholdsvis usynlige for skolens forældre.

- Det ville jeg lave om på, og da jeg fra mit tidligere arbejde på universitetet har rigtig gode erfaringer med træffetider for de studerende, kom jeg med forslaget om at indføre en træffetid for forældrene, fortæller hun. Som sagt, så gjort. I januar og februar stod forældrerepræsentanterne parat i starten af skoledagen for at informere og hjælpe.

- Vi har fået de første par henvendelser, men det er en ide, som skal vokse, siger Sibylle Henscheidt-Erichsen.

I første omgang handler det om at være synlige og komme tættere på de andre forældre. Samarbejdsrådsformanden vil gerne fortælle om samarbejdsrådets arbejde.

- Som på mange skoler er der for lidt dialog. Der har for eksempel ikke været gæster til vores samarbejdsrådsmøder i de seneste år, selvom alle forældre kan komme og kigge på. Der er også potentiale for udvikling i forhold til den dialog, der finder sted på skoleintra, siger hun.

- Derfor er vi hele tiden nødt til at kigge på, hvordan vi kan kommunikere bedre med hinanden, og hvordan både forældre og lærere for eksempel kan blive bedre til at udnytte skoleintra.

I marts afholdes der et stort forældremøde på skolen, hvor der blandt andet skal vælges nye repræsentanter til samarbejdsrådet. Sibylle Henscheidt-Erichsen håber, at træffetiden kan være med til at sætte større fokus på det vigtige arbejde, der udføres der, og måske er der jo nogle flere forældre, der har lyst til at engagere sig.