Sygdom blandt de allermindste

Man kan gøre meget for at forebygge smitsomme sygdomme.

Dkflavuggestue -29336818

Sygdom er altid et stort emne blandt forældre og pædagoger. I de seneste uger og måneder har der igen været en del sygdomme fra den velkendte forkølelse til maveproblemer. Når det gælder de helt små børn i vuggestuerne, er sygdom et endnu mere diskuteret emne. Ofte kan børnene slet ikke sætte ord på, hvad der er galt, og de er også mere modtagelige for sygdomme.

Skolesygeplejerske Hanne Lund Bjerringgaard fra Dansk Sundhedstjeneste er tit ude på institutioner for at give et overblik over, hvad der er vigtigt at huske i forhold til sygdomsforebyggelse. Hun har for eksempel været i Nystadens Vuggestue. Her blev der desuden sat fokus på de behov og forventninger, forældre, børn og pædagoger har, når der er sygdom i institutionen.

Vurdering

Når et barn bliver sygt, mens det er i institutionen, er det et vurderingsspørgsmål, om barnet skal hentes. I Nystadens Vuggestue er holdningen, at barnet skal kunne følge dagligdagen og rytmen både inde og ude.

- Desuden smitter børn let hinanden, da de leger med det samme legetøj, sutter på det og i det hele taget er i nær kontakt med hinanden, siger vuggestueleder Anne Asmussen. 

Det er derfor pædagogernes beslutning, hvornår et barn ikke længere kan være i vuggestuen og skal hentes.

- Vi er udmærket klar over, at forældrene kan være presset, men vi har et overordnet ansvar, siger hun.

Deltagerne i forældreaftenen var enige. I forskellige grupper diskuterede de forventningerne og kom frem til, at det netop er pædagogernes opgave at identificere sygdomsomfanget og under alle omstændigheder informere forældrene, også hvis sygdommen ikke er så alvorlig, at barnet skal hentes. I forhold til barnet skal pædagogerne skabe tryghed og sørge for, at barnet kan være i fred og ro, indtil forældrene kommer og henter det. For at beskytte de andre børn i institutionen skal det syge barn isoleres, hvis der er tale om en smitsom sygdom, mente forældrene.

Børnene har også forventninger, når de er syge.

- Det handler netop om omsorg og ro og om, at barnet bliver set og hørt, kom forældrene frem til i gruppearbejdet.

Hanne Bjerringgaard kom ind på, hvornår barnet kan komme tilbage i institutionen efter overstået sygdom.

- Det kan det, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen, deltage i aktiviteter og ikke kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom, sagde skolesygeplejersken.

Føler lovgivningen

- Børnehaven følger lovgivningen, når der er tale om almindelige eller indberetningspligtige sygdomme og retter sig efter Sundhedstjenestens anbefalinger. Som hovedregel skal børnene blive hjemme i 24 timer efter påbegyndt behandling ved en øjenbetændelse. I forhold til diarre eller feber skal børnene være fri for symptomer i 24 timer, siger Anne Asmussen.

Både forældre og pædagoger kan gøre en stor indsats for, at infektioner ikke spredes i institutionen. Her handler det oftest om hygiejne, som der er mange gode råd til.