SydslesvigCrew skal møde Danmark

Skoleforeningen og Grænseforeningen uddanner elever på alle fællesskoler til at kunne modtage besøg fra Danmark.

Bevarelsen af den levende kontakt til og bevidstheden om samhørigheden med Danmark er central for det danske mindretal i Sydslesvig. For at fremtidssikre mindretallet er det essentielt at få de helt unge med på banen som aktive bidragsydere i denne sammenhæng.

Grænseforeningen og Skoleforeningen har stor succes med ambassadørkorpset på de to gymnasier, der ikke kun fungerer som ambassadører ved arrangementer nord for grænsen, men også tager imod gæster fra Danmark. Det fører til, at der er stort besøgspres på disse to skoler, mens der mangler besøgskorps i store dele af Sydslesvig. Her skal den nye SydslesvigCrew tage fat.

Det danske mindretal arbejder for tiden målrettet på at udvide tilbuddet af gæsteværelser for besøgende fra Danmark samt synliggøre de mange gode oplevelser i Sydslesvig til potentielle gæster fra Danmark via portalen Oplev Sydslesvig. Forudsætning for, at gæsterne kommer til at opleve en levende dansk kultur i Sydslesvig, er bl.a., at de har mulighed for at møde unge sydslesvigere overalt i området. Derfor er det ønsket at udvide ambassadørordningen til alle mindretallets fællesskoler og således etablere besøgskorps overalt i landsdelen.

Samtidig skabes en fødekæde for mindretallet. Projektet indgå i en sammenhæng, hvor børn og unge først bliver ambassadører på fællesskolerne, for senere og i samarbejde med unge fra det tyske mindretal at indgå i elevambassadørkorpset og for nogles vedkommende indgå i den endnu større sammenhæng i Grænseforeningens Kulturmødeambassadørkorps.

Ambassadørlærere

På hver fællesskole findes en ambassadørlærer, der dels skal fungere som lokal koordinator og dels indgå i samarbejdet med Grænseforeningen om at udvikle undervisningsprogrammet til deltagerne. Siden skal eleverne inddrages i den løbende udvikling af besøgsaktiviteterne – idet aktivering af eleverne både vil bidrage til at fange interessen hos jævnaldrende danske besøgende og sikre en dybere forankring af projektet blandt de unge selv.

Hver skole uddanner deltagerne i et valgfag med to ugentlige lektioner.

Mange af gymnasieeleverne flytter til Danmark efter endt skolegang og vender – hvis overhovedet – først tilbage til Sydslesvig mange år senere. Ved at arbejde med elever fra fællesskolen vil det være muligt at inddrage de elever, der ikke fortsætter på gymnasiet, men tager en erhvervsuddannelse i Sydslesvig og kommer til at spille en vigtig rolle for mindretallets fremtid.

Projektet skal bevidstgøre deltagerne om mindretallets bånd til Danmark samt formidle de færdigheder og byde på de rammer, der giver fremtidens mindretalsentreprenører mulighed for at udfolde ideer og initiativer, der kan bevare en levende kontakt mellem Danmark og Sydslesvig.