Stort potentiale i danske erhvervsuddannelser

Skoleforeningen vil gøre en indsats for, at unge sydslesvigere vælger en erhvervsuddannelse i Danmark efter afsluttet 9. eller 10. klasse.

Dkflauddannelse -702211733

Mens størstedelen af de sydslesvigske studenter tager deres videregående uddannelse i Danmark, er billedet et helt andet hos de elever, der afslutter deres skolegang med en eksamen efter 9. klasse eller 10. klasse.

- Hvis man ser på eksamensårgangen i 2016, er der faktisk ingen af dem, der påbegynder en erhvervsuddannelse i Danmark, fortæller Stephanie Schönbeck-Graf, som netop har overtaget konsulentstillingen for uddannelse og job i Skoleforeningen.

Bo på skolehjem

Hun præsenterede på Skoleforeningens styrelsesmøde i sidste uge en oversigt, som blandt andet viser, at der er et stort uudnyttet potentiale for denne gruppe af elever og ikke mindst for det danske mindretal.

- Uddannelsessystemet i Danmark har mange muligheder for vores elever. Dem, der forlader skolen efter 9. klasse er tit meget unge. Det gør, at det kan være svært for dem at finde en uddannelsesplads. Hvis de tager en erhvervsuddannelse i Danmark, kan de bo på et skolehjem gratis, indtil de er fyldt 18 år, og derefter får de SU, siger Stephanie Schönbeck-Graf.

Også for de elever, der afslutter en af vores skoler med en eksamen efter 10. klasse, er der gode muligheder i Danmark.

- Der er altid nogle, som ikke kan oprykkes i en af vores overbygninger på Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen, men de ville kunne klare en EUX, det vil sige en kombineret erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Efter fire og et halvt år har de så et svendebrev og en studentereksamen i lommen, og med yderligere fire måneder i en tysk »Berufsschule« har de også et tysk svendebrev, siger konsulenten.

Gavner mindretallet

En erhvervsuddannelse i Danmark kommer også til at gavne mindretallet

- Vores elever mister ikke tilknytning til det danske. Tværtimod bliver de en naturlig del af det, og kan så bidrage meget bedre til vores mindretalsarbejde, fordi de har den daglige kontakt til unge i Danmark og derved taler meget mere dansk, siger Stephanie Schönbeck-Graf, som nu vil gå i gang med at udvikle nogle tiltag, der kan få unge sydslesvigere til at vælge en erhvervsuddannelse i Danmark.