Sprogarbejdet er en ekstra udfordring

Skoleforeningens formand opfordrer unge fra mindretallet, som vil være lærere til at bosætte sig i Danmark.

Dkflafællsra ̊dsmøde -28646748

- Vi er det offentlige skolesystem for det danske mindretal, og derfor er det danske sprog og sprogformidlingen det helt grundlæggende i vores arbejde. Foreningssproget er dansk og vi har en klar og tydelig sprogpolitik i foreningen, sagde Skoleforeningens formand, Udo Jessen på fællesrådsmødet.

Alligevel erkender han, at udfordringen på sprogområdet ikke er blevet mindre med årene. Om det skyldes mangel på mulighed for at se dansk fjernsyn - en indvending der ikke gælder de nye generationer, der bruger nettet, forandrede læsevaner, laissez faire holdning, manglende understøttelse hjemmefra, misforstået pædagogisk tolerance tør han ikke sige.

- Dansk sprog og kulturformidling er uden tvivl en stor udfordring i det daglige arbejde i vores forening og Dansk Skoleforening har derfor, ud over læseplanerne for de enkelte fag, fået udarbejdet specielle handleplaner for sprog og læsning, sagde han.

Udvalget for Sprog og læsning har de sidste 15 år udviklet viden, metoder og målsætninger, der styrker børnenes sproglige udvikling og læsefærdighed. Der er udviklet målsætninger, undervisningsmateriale, forældrefoldere og kursustilbud til både pædagoger og lærere.

Tidlig sprogindlæring

- I kender alle til de aktuelle tiltag som læsebånd og læsekoordinator arbejdet. Vi sætter stor lid til den tidligere sprogindlæring via vuggestuerne og til, at de mange tiltag skærper bevidstheden endnu mere hos vores ansatte, men sandelig også hos os forældre, sagde Udo Jessen.

Skoleforeningens formand bemærkede, at de ansatte er sig bevidste om den ekstra udfordring, som ligger i, at deres daglige arbejde foregår på en mindretalsinstitution og medarbejderne arbejder derfor hver eneste dag intenst på, at børnene får en bevidsthed om at tilhøre det danske hhv. det frisiske mindretal i Sydslesvig.

- Jeg anbefaler derudover, at unge mennesker, der har fået en studentereksamen i Sydslesvig og gerne vil læse til lærer eller pædagog, at de flytter til Danmark og bor der, mens de læser – og måske gerne noget længere. Hvordan vil de ellers kunne formidle dansk sprog og kultur til de kommende generationer af børn i vores mindretal. Man kan ikke videregive dansk hverdagskultur, hvis man reelt set kun har overnattet i Danmark, når man lige var til en studiefest, sagde Udo Jessen.

- Dansk Skoleforenings ansatte tager den daglige udfordring op og prøver så godt, som man nu kan, på at imødekomme forventninger og krav fra forældre, elever, andre mindretalsorganisationer og, undervisningsministre i Kiel og København, og de er sig helt bestemt deres ansvar bevidst. Men samtidig vil jeg slå fast, at ikke alle krav, som bliver stillet fra det danske mindretal over for vore ansatte, er lige til at opfylde, sagde han.