Søg støtte til efterskoleophold hos Skoleforeningen

Det skal du vide, når dit barn vil på efterskole

Vil dit barn på efterskole til næste skoleår, kan det godt betale sig allerede nu at informere sig og endda melde sig ind. Mange efterskoler er ved at være fyldt op til skoleåret 2017-2018.

Skoleforeningen har en overordnet interesse i at støtte og muliggøre efterskoleophold. Fristen for ansøgning om støtte til efterskoleophold er 1. maj 2017.

Ikke kun som elev, men også som forældre har man mange spørgsmål omkring efterskoleophold.

Skoleforeningens Rejsekontor har samlet svarene på disse mange spørgsmål på hjemmesiden www.skoleforeningen.org/efterskoleophold samt lavet en To-Do-Liste.

Den rigtige skole

For at finde ud af, hvilken efterskole det skal være, kan du søge blandt alle efterskoler i Danmark på På www.efterskole.dk. I søgemenuen kan du vælge, om det skal være en almen efterskole eller en efterskole med en særlig profil som idræt, kunst eller en efterskole for ordblinde. Du kan også søge efter efterskoler, som tilbyder bestemte fag (f.eks. filosofi, kunst, ridning, friluftsliv etc.). Desuden er det muligt at begrænse søgeresultatet geografisk. For en efterskole, som ligger langt væk, betyder lang rejsetid, når man skal hjem på weekend samtidig med, at det er forbundet med transportomkostninger.

Det er altid muligt at kontakte efterskolerne og få en rundvisning og en samtale. Her kan man danne sig et indtryk af, om man har fundet den rigtige skole. Det kan sagtens være, at du kommer til at besøge 2 eller 3 skoler, inden du finder den rigtige.

I forhold til økonomien yder dansk Skoleforening for Sydslesvig støtte, hvis familien ikke har ret til statsstøtte i Danmark. Ansøgningsskemaet ligger på hjemmesiden. Det er vigtigt at huske, at efterskolerne også kan give individuelt supplerende elevstøtte. Snak med skolen om dette. Derudover findes der andre legater, der kan søges. Se vores hjemmeside. Tænk også på, at et barn på efterskole, er et barn, som ikke er hjemme. Dvs. som ikke spiser, går i bad, bruger strøm osv.

Støtte fra Danmark

Hvis forældre og /eller elever er danske statsborgere, eller hvis en eller begge forældre har lønnet indkomst i Danmark, kan der ikke søges støtte ved Skoleforeningen, da der gives dansk statsstøtte. Dette kører via efterskolen, som eleven er optaget på.

Uanset om du er berettiget til økonomisk støtte fra Skoleforeningen eller fra Danmark – alle elever, som tager på efterskole, skal inden efterskoleopholdets begyndelse til en samtale med skolelederen på den afgivende fællesskole i Sydslesvig. Denne samtale skal sikre, at elev og forældre bliver informeret om reglerne for genindplacering og fortsat skolegang i Sydslesvig efter efterskoleopholdet! Skolelederen protokollerer samtalen og forældrene skriver under på, at de er blevet informeret om reglerne for genindplacering.

På hjemmesiden kan du læse meget mere under »FAQ« – opholdstilladelse, bopælspligt, ligesom du kan se, hvor meget du kan få i støtte fra Skoleforeningen.