Skoleforeningen: Vi støtter SSW

Mindretallets parti er den naturlige samarbejdspartner. SSWs Regeringsdeltagelse har givet Skoleforeningen arbejdsro.

Dkflassw -567210079

Den 7. maj er der landdagsvalg i Slesvig-Holsten. Skoleforeningens styrelse kom på det seneste styrelsesmøde med en klar udmelding: Vi støtter SSW.

De fem år med Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i regeringen har haft en stor betydning for hele mindretallet og især Dansk Skoleforening.

- Det skyldes ikke mindst vores dygtige mindretalspolitikere i SSW, at det danske mindretal og Dansk Skoleforening i dag står så stabilt og sikret som vi gør. Ingen tvivl om det, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

Meget at miste

- Men hvis noget er sikkert her i livet, så er det, at man ikke må tage tingene for givet. Skoleforeningen, det vil sige alle vi forældre, som har børn i systemet, har fået rigtig meget ud af, at SSW har siddet i regeringen siden valget i 2012. Vi er blevet ligestillet med flertallets skoler rent økonomisk, og vi forhandler i øjenhøjde med det omgivende samfund. Derfor har vi også meget at miste: Til valget den 7. maj gælder det derfor om at sikre det, der er blevet opnået. Og det gør vi ved at stemme på SSW den 7. maj, siger Udo Jessen.

- Der er sikkert også dygtige, engagerede mindretalsfolk i andre demokratiske partier, men der findes kun et parti, som altid har kæmpet, arbejdet og sikret mindretalsrettighederne, og det er SSW. Skoleforening er en »Tendenzbetrieb«, og vi tenderer helt klart i en retning – hen mod SSW, det danske mindretals parti, siger han.

SSWs spidskandidat, Lars Harms, håber på, at Skoleforeningens forældre går til valg den 7. maj og sætter kryds ved SSW.

Ikke færdige

- Det er gået godt for landet, og SSW har omsat mange af sine mærkesager. Vi har bevist, at et mindretalsparti også kan være med til at regere Slesvig-Holsten. Men vi er slet ikke færdige med vores arbejde endnu og går derfor til valg på et omfattende valgprogram. SSW kræver blandt andet, at skolefritidsordningerne i ferierne udbygges til gavn for forældrene, at børnehavebidragene reduceres, at bibliotekernes udlån fremover er gratis, at mindstelønnen forhøjes, og at der bygges flere boliger. Men kun hvis SSW bliver stærkt repræsenteret i den nye Landdag, kan vi omsætte vores mange valgløfter. Understøt derfor SSW. Hver stemme kan være afgørende, siger Lars Harms.

»Regeringsdeltagelsen har ændret synet på mindretallet«

Skoleforeningen mærker i sit daglige arbejde, at der er mere viden om mindretallenes behov i det offentlige.

- Vi har tydeligt kunnet mærke i det daglige samarbejde, med for eksempel ministerierne, at vi bliver behandlet som en ligeværdig partner, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

- Vi agerer nu i øjenhøjde og møder forståelse for de særlige vilkår, der nogle gange gør sig gældende, når man driver danske eller frisiske daginstitutioner og skoler i Sydslesvig, siger Udo Jessen.

- Det føles godt at blive taget alvorligt, og det er ikke mindst SSWs fortjeneste. Partiets landdagsmedlemmer og ministeren har igennem deres store arbejdsindsats og igennem den stemning partiet skaber i regeringsapparatet høstet stor respekt hos de andre partier og i delstatsforvaltningen. Denne respekt har så at sige smittet af på hele mindretallet, siger Udo Jessen.

Mange gode tiltag

Skoleforeningens formand roser de mange tiltag til gavn for mindretallet, som SSW har fået gennemført.

- Det danske mindretal, og især Dansk Skoleforening, har i den grad haft godt af, at SSW er med i regeringen, og det ville fylde alt for meget, hvis jeg skulle remse det hele op.

- Revideringen af den ulige behandling, som CDU/FDP-regeringen under Peter-Harry Carstensen har udsat de danske skoleelever for, har været et af SSWs mærkesager i valgkampen. Og sådan blev det også, både i forhold til elevtilskuddet og ved nye tiltag, som for eksempel skolesocialarbejdere og skolepædagoger. Da SSW også har fået forankret ligestillingen i delstatens forfatning, kan vi kigge mere sikkert ud i fremtiden, siger han.

Skoleforeningens formand minder også om, at det var den nuværende regering, som sluttede den årelange strid om finansieringen af elevkørslen.

Problemer ryddet af vejen

- SSW har formået at få ryddet en masse problemer af vejen, og det har givet os arbejdsro, siger han.

Men for Skoleforeningens formand er der mange flere grunde til at stemme på SSW end ligestillingen.

- For os som dansk mindretal er det helt naturligt at vende blikket mod nord og bakke op om de humanistiske værdier, som har præget de nordiske lande i årtier. Og det er netop det, SSW gør, og Lars Harms tilføjer:

- Vi har ikke kun genindført 100% ligestilling for eleverne på de danske skoler i Sydslesvig og forbedret forholdene for det danske mindretal og for friserne. Vi har også været med til at udbygge det dansk-tyske samarbejde og investere i uddannelse, kultur, børnehaver og det sociale område, siger Lars Harms.

- Vi går ind for en solidarisk velfærdsstat. Her er de nordiske lande et forbillede. Vi ønsker et samfund, hvor byrderne bliver lige fordelt, hvor de svage får den hjælp, de har brug for, børn har lige tilgang til dannelse, og de voksne har gode arbejdsbetingelser. Et retfærdigt Slesvig-Holsten støtter både byer og landområder, Sydslesvig og Holsten og fremmer mangfoldigheden. Det kæmper vi for, fordi det er forudsætningen for, at befolkningen her i landet, mindretallene og flertallet, kan leve et godt liv, siger Lars Harms