Samarbejde om børn med særlige behov

Danske børn i Sydslesvig kan nu undervises på delstatens udviklingscentre.

Dkflabritta -591410464

Dansk Skoleforening og de slesvig-holstenske Landesförderzentren (udviklingscentre for handicappede) samarbejder nu om børn med særlige pædagogisk behov. Skoleforeningens formand Udo Jessen og den slesvig-holstenske undervisningsminister Britta Ernst har skrevet under på en aftale, der gør det muligt, at børn i danske skoler, der har nedsat hørelse, er svagsynet eller har motoriske handicaps, kan få specialpædagogisk undervisning. Denne undervisning får de fra specialuddannede lærere på delstatens centre for handicappede, enten ved at lærerne kommer ud på skolen, eller børnene undervises på et af centrene i nogle timer om ugen.

En særlig viden

- Jeg er rigtig glad for, at vi sammen har fundet en vej til at forbedre støtten til disse børn, siger undervisningsminister Britta Ernst, og Skoleforeningens formand Udo Jessen påpeger, at det giver rigtig god mening, at man samarbejder på et område, hvor delstaten råder over centre med en helt særlig viden på disse områder, mens man i Skoleforeningen på grund af det forholdsvis lille antal af elever med netop disse udfordringer, ikke kan tilbyde en specialundervisning, der svarer til det, centrene kan.

- Desuden er samarbejdet et yderligere skridt hen mod ligestilling af de danske skoler, siger Udo Jessen.

Aftalen går ud på at lærere fra delstatens udviklingscentret overtager specialundervisningen, enten ved at de underviser børnene i de enkelte skoler, eller ved at børnene undervises i centrene i nogle timer om ugen.

- For vores børn og deres forældre har det virkelig været en udfordring, at vi ikke har kunnet trække på den specialviden, der ligger i udviklingscentret. Det har i sidste ende betydet, at nogle af vores børn har været nødt til at skifte til en tysk skole, så deres særlige behov har kunnet blive tilgodeset. Det ændrer den nye aftale på, siger Mona Jochimsen, som er leder af Skoleforeningens pædagogisk psykologiske rådgivning (ppr).