Operation Dagsværk i Sydslesvig

Eleverne på Duborg-Skolen hjælper unge i Guatemala

Dkflafokus -32757218

Omkring 100 elever fra Duborg-Skolens 7. til 11. årgang deltog i år i Operation Dagsværk til fordel for unge mayaer i Guatemala.

Eleverne på skolen i Flensborg deltager traditionelt i det store danske indsamlingsarrangement for at hjælpe de svage og fattige. Der blev samlet løv, bagt kager, solgt pølser og vasket vinduer. Omkring 25 elever deltog i den efterhånden lige så traditionelle happening i Flensborgs indre by. Denne gang var eleverne rykket ind i gågaden i stedet for ved Søndertorv. Her sang de og gik rundt med en raslebøsse.

Flot deltagelse

- Vi synes det er en flot deltagelse, siger Henriette Evers fra Operation dagsværks organisationsgruppe.

I Guatemala lever mange unge mayaer i fattigdom uden job og uden uddannelse. Deres hverdag er fyldt med vold, utryghed og diskrimination alene på grund af deres indianske oprindelse. Det får flere og flere unge til at søge lykken i USA, som ofte ender ud i en farlig rejse i menneskehandlernes vold. Operation Dagsværk bakker op om de unges kamp for at skabe jobs, uddannelse og politisk handlekraft, så de kan realisere deres drømme i deres eget land.

Har samlet 140 millioner

Operation Dagsværk er vokset ud af elevbevægelsen DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) i 1985. Siden da har man støttet internationale udviklingsprojekter ved at gå ud og arbejde for sagen. Årsagen var enkel. Studerende havde, dengang som nu ikke mange penge mellem hænderne. Så i stedet for at lave en traditionel indsamling eleverne imellem, valgte man at give et »dagsværk«. Man skulle for en enkelt dag udføre et stykke forefaldende arbejde, og indtjeningen skulle så gå til et udviklingsprojekt. Hermed kunne alle være med.

Operation Dagsværk har siden 1985 samlet mere end 140 millioner kroner ind til formål i hele verden.