Ombygningen mærkes næsten ikke

Mens håndværkerne er i gang med det store byggeprojekt på Duborg-Skolen går skolehverdagen sin gang i den gamle bygning og de midlertidige lokaler i Schulgasse.

Dkfladuborg -35827547

Siden efterårsferien er håndværkere flyttet ind på Duborg-Skolen i Flensborg, eller rettere sagt i nybygningen, for det er der, det omfattende byggeprojekt på skolen starter. Ombygningen med opførelse af blandt andet nye faglokaler varer til cirka påsken i 2018. Går det efter planen, flytter eleverne fra 11. til 13. klasse, som nu udelukkende undervises i skolens gamle bygning, ind i de nye omgivelser, og tiden frem til marts 2019 skal bruges til ombygningen af skolens gamle del.

Spørger man på skolen, hvad ombygningen betyder i dagligdagen, trækker folk på skuldrene. Faktisk er det sådan, at hvis man ikke ved det og går lidt rundt med skyklapper på, lægger man slet ikke mærke til byggearbejdet. Den mest markante ændring er nok, at kantinen har fået et nyt »hjem« på skolegården, og at der mangler en flok elever, nemlig dem fra 7. til 10. klasse. De er blevet udstationeret i en forhenværende tysk skolebygning i Schulgasse i Flensborg, fortæller vicerektor John Læsøe.

Årsagen til, at man næsten ikke mærker byggearbejdet er ret enkelt. Duborg-Skolen består af to bygninger ved siden af hinanden. De er forbundet med en glasgang, hvor man kan krydse over fra den ene til den anden bygning i stueetagen og på 1. og 2. sal. Denne glasgang er blevet lukket, kun på 2. Sal er der en tilgang, så man kan bruge nogle enkelte faglokaler til fysik, kemi og biologi. Resultatet er, at man stort set ikke hører eller ser håndværkerne.

- Det hele er meget aflukket, så vi får ikke så meget med, siger John Læsøe.

Så mens eleverne var meget interesseret i idefasen, spiller byggeprojektet ikke længere den store rolle i deres hverdag. Det er ikke så sært, da de fleste af de nuværende elever slet ikke vil være på skolen mere, når ombygningen afsluttes i 2019.

Mens de ældre elever altså trives på Duborg-Skolen, er det yngste flyttet ud, men de går stadig på Duborg-Skolen, lægger afdelingslederen for fællesskolen, Torben Hansen vægt på.

- Vi er fortsat én skole, bare placeret på to forskellige steder siger han. Og han er godt tilfreds med faciliteterne i Schulgasse.

- Det er småt, men godt, siger han.

For de yngre eleverne har de nye omgivelser betydet en skærpelse af identiteten som fællesskole.

- I den »gamle« Duborg-Skole er der meget frie rammer. Man er som fællesskole del af noget, der er større, og skolen har mange forskellige ind- og udgange. I Schulgasse er vi os selv. Her er vi en fællesskole, siger Torben Hansen.

Mens man før i tiden ikke har haft mulighed for at begrænse eleverne i at komme og gå, har man nu sat nogle strammere rammer.

- Eleverne fra 7. til 9. klasse må faktisk ikke forlade skolens område. Og de må heller ikke være indenfor i frikvartererne. Det mener vi har nogle fordele, ikke mindst, at eleverne har får noget frisk luft. Vi har oplevet, at tøjlerne på den »store« Duborg-Skole har været lidt for frie. Her kan vi bedre styre eleverne, og der har næsten heller ikke været protester, siger han med et smil.

Både lærere og elever har fundet sig godt tilrette i den nye bygning. Klasselokalerne er faktisk en del større end det, de er vant til fra Duborg-Skolen. Der mangler små grupperum, og lærerne mangler lidt arbejdsplads, men det har man arrangeret sig med, blandt andet ved at omfunktionere en lille sal til et multirum for musik, forældremøder og klasselokale for 8b.

- Det hele fungerer, og vi synes, at Skoleforeningens tekniske afdeling har lavet et fantastisk stykke arbejde. Det er blevet så optimalt, som det kunne blive, siger Torben Hansen.