Nye tilskudssatser er på vej

Støttesatser for ansøgere med lavest indkomst bør være højere.

Dkflaefterskole -27833

I Dansk Skoleforening for Sydslesvig er man i gang med at se på støttesatserne til efterskoleophold. Skoleforeningen yder økonomisk støtte til elever fra Sydslesvig, som tager et år på efterskole og ikke er berettiget til statsstøtte fra Danmark. Støttesatserne, som de ser ud ved Skoleforeningen, er identiske med satserne fra Danmark – vi følger efterskoleforeningens satser.

Der har i de sidste år været færre afsted på efterskole, end der har været budgetteret med. Der har ikke været nok ansøgninger.

- Vi vil i Sydslesvig aldrig komme op på en kvote som i Danmark, hvor op til ca. 40 procent af en 10. årgang tager på efterskole. Dette har sikkert også kulturelle grunde. Men det er også vores klare formodning, at grunden til, at der ikke er så mange, der søger som der faktisk er midler til, er økonomisk funderet. En familie på overførselsindkomst eller fuldtidsjob til mindsteløn vil altid have færre penge end en familie i samme situation i Danmark. Derfor mener vi, at støttesatserne, for dem med lavest indkomst, bør være højere. Der skal være ekstra støtte til dem, der aldrig nogensinde ville sende deres barn afsted på efterskole af økonomiske grunde – selvom barnet faktisk er en potentiel efterskolekandidat. I 2016-2017 var 2/3 af de ansøgere, som modtog støtte fra Skoleforeningen i den nedre indkomstgruppe, som fik højeste støttesats, fortæller Skolekonsulent Eberhard von Oettingen.

En ændring af efterskolesatserne er for tiden under behandling i Skoleforeningens styrelse. Efter en førstebehandling i december har der været et ønske om at tage emnet op igen på styrelsesmødet i januar. En endelig beslutning kommer inden efterskolernes dag i februar.

På styrelsesmødet kunne afdelingsleder Olaf Runz også berette om, at Skoleforeningen og undervisningsministeriet i Kiel er blevet enige om, at sydslesvigske elever fremover også kan lave deres obligatoriske projektopgave i 9. klasse på en efterskole i Danmark. Det betyder, at eleverne fremover ikke skal gennemføre projektet i 10. klasse oveni den almindelige undervisning. Allerede i foråret har Kiel anerkendt de danske efterskolers FS 10 afgangsprøve som adgangsgivende for gymnasierne i Slesvig-Holsten.