Nye pædagogiske indsatsområder i Skoleforeningen

Styrelsen og forvaltningen sætter i de kommende år særligt fokus på tre områder.

Dkflapædlærere -20295815

Matematik, digitalisering og kontakten til Danmark er tre områder, som Dansk Skoleforening for Sydslesvig skal beskæftige sig intensivt med i den nærmeste fremtid. Det har styrelsen vedtaget på et møde inden sommerferien.

Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen, gav på lærernes pædagogiske dage et indblik i, hvad intentionen er med de tre særlige fokusområder.

- Det er en meget udbredt holdning i samfundet, at man godt kan klare sig uden matematik. Det er helt ok at være et almindeligt dannet menneske og samtidig sige om sig selv, at man ikke har forstand på matematik. Men faktisk forholder det sig sådan, at vi får flere og flere skoletabere på grund af netop dette fag. Det er unge, som ikke klarer sig, og det får en betydning for deres fremtid. Vores målsætning er, at der skal være færre elever, hvis liv bliver bestemt af, at de ikke er gode til matematik. For at opnå dette ønsker vi en selvforståelse hos for eksempel lærerne, at de alle sammen er matematiklærere, ligesom alle lærere jo opfatter sig selv som sproglærere. Matematik skal tænkes ind i så mange fag som muligt, så den ikke længere får lov til at stå som noget mystisk og fremmed, sagde Lars Kofoed-Jensen og opfordrede lærerne til i den kommende tid at bidrage med ideer til, hvordan der kan sættes fokus på emnet.

Digitalisering

Digitaliseringen er et andet vigtigt emne. Her står Skoleforeningen foran nogle udfordringer, fordi de danske skoler og dagtilbud bevæger sig i et spændingsfelt mellem dansk pædagogisk virksomhed, som i høj grad bruger digitale læremidler, og det tyske samfund, hvor digitaliseringen på uddannelsesområdet ikke er lige så langt fremme.

- Vi har over for undervisningsministeriet i Kiel tilkendegivet, at vi gerne vil med i de arbejdsgrupper, som tager fat på emnet, for vi skal være helt fremme på dette område, sagde Lars Kofoed-Jensen.

- Digitaliseringen handler om, at vores elever lever i en verden, som er fundamentalt anderledes end den, vi voksne kender fra vores barndom. Det er en verden, hvor eleverne nogle gange glemmer at sove om natten, fordi de snakker eller spiller med en på den anden side af jordkloden. Det er en verden, hvor eleverne kan være til stede i klasseværelset uden i virkeligheden at være til stede, fordi de er sammen med vennerne på deres smartphone. En del af vores digitale udfordring som pædagoger kommer til at handle om, at vi sammen med forældrene skal lære eleverne at leve i denne nye verden, sagde Lars Kofoed-Jensen på mødet.

Han kom også ind på digitaliseringen i de enkelte fag:

- Hvordan digitale læremidler skal integreres i de enkelte fag må være op til underviserne. Det er dem, der skal forholde sig til, hvad der giver mening, og hvad der ikke giver mening.

- I dag er der skoler, hvor it allerede fylder en stor del, og der er skoler, hvor it fylder mindre i undervisningen. En ting er sikkert. I 2020 vil den fylde meget på alle skoler.

Skoleforeningens forvaltning står derfor foran en stor udfordring. Alle skoler og dagtilbud skal rent teknisk være i stand til at kunne gennemføre digital læring. Lige nu er det sådan, at vi har skoler med en digital motorvej, mens andre ikke engang har en asfalteret cykelsti, sagde Lars Kofoed-Jensen.

Kontakten til Danmark

Det tredje emne, som Skoleforeningens direktør præsenterede for lærerne til de pædagogiske dage, var »kontakten til Danmark«.

- Emnet handler i virkeligheden om sproget. At vores elever taler og forstår dansk er forudsætning for, at de får det bedst mulige udbytte af undervisningen. Vi lærer ikke vores elever sproget ved at slå dem i hovedet med det, men ved at de får gode oplevelser. Og her spiller mødet med vennerne en stor rolle for de unge. At det danske sprog således skaffer dem nogle nye venner er en kæmpe motivation for vores elever, for de har lyst til at lære nye mennesker at kende. Derfor er vi nødt til at sætte det i system, at vores elever lærer jævnaldrende i Danmark at kende, og vi skal også sætte pædagogernes og lærernes møde med kollegaer i Danmark i system, sagde Lars Kofoed-Jensen.