Musik med de yngste

Inspirationskursus til det pædagogiske personale skal øge kreativiteten i overgangen mellem dagtilbud og skole.

Dkflafokus -34487340

Forleden arrangerede Skoleforeningen for første gang et musikalsk inspirationskursus til førskolen, indskolingen og fritidsordningerne.

- Lærere og pædagoger har efterlyst noget efteruddannelse lige netop for de yngste børn. Det hænger godt sammen med, at vi har fokus på overgangen mellem dagtilbud og skole, ønsker at udvikle den fleksible indskoling og har fokus på læringsmiljøet i fritidsordningerne, siger skolekonsulent Eberhard von Oettingen, som har undervist på kurset sammen med musiklæreren Ture Pejtersen fra Cornelius Hansen-Skolen i Flensborg.

- I indskolingen er det en kun en lille gruppe lærere, der underviser i alle fag. Det styrker læringen hos de små. . Samtidig betyder det, at det kan være, at der ikke er en musiklærer i teamet. Kurset giver »ufaglærte« musiklærere nogle redskaber i hånden, så det kan gennemføre den ugentlige time med musik, der er på timeplanen i indskolingen, siger han.

- De skal ikke være bange for at kaste sig ud i det, for de kan igennem en målrettet efteruddannelse tilegne sig de kompetencer, der er brug for for at omsætte læringsmålene i musik, siger Eberhard von Oettingen.

Tre hovedområder

Kurset er bygget op omkring tre hovedområder: Musikøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.

Musikudøvelse handler om, sang, sammenspil og bevægelsesaktiviteter som for eksempel sanglege. Musikalsk skaben er, når eleverne selv er med til at skabe i processen, for eksempel ved at improvisere på instrumenter, digte videre på en sang eller producere små lydforløb til en fortælling. Herved opnår eleverne et »ejerskab« i forhold til det, de selv er med til at producere. I musikforståelse møder børnene musikteori og musikhistorie, forklarer Ture Pejtersen.

Kurset bestod således af små øvelser og forløb, som kan bruges i rundkredsen, morgensangen eller bare den hurtige bevægelsessang i hverdagen. Lærere og pædagoger bliver således til igangsættere af bevægelses- og sanglege, fællessange og lette rytmeøvelser.

- Vi kommer helt sikkert til at gentage kurset. Desuden lægger vi nu op til mere vidensdeling på musikområdet. Det kan være i form af en pædagogisk eftermiddag, hvor vi deler den musik- og sangskat som ligger rundt omkring i dagtilbuddene og skolerne. Dem vil vi gerne have i spil, siger Eberhard von Oettingen.