Muligt mindretalscenter i nordvest

En nedlagt skole i Vimmersbøl kunne blive samlingsstedet for danske institutioner i Sydtønder.

Dkflawimmersbøl -24006229

Skoleforeningens styrelse vil undersøge muligheden for at skabe et mindretalscenter for den nordvestlige del af Sydslesvig i Vimmersbøl (Wimmersbüll) i nærheden af Humtrup. 

Skoleforeningen er blevet tilbudt den nedlagte tyske skole i landsbyen i Sønder Løgum kommune.

Det er samarbejdsrådene for Humtrup Børnehave og Bavnehøjskolen som er blevet opmærksom på at der i Vimmersbøl er en mulighed for at overvinde de store plads- og kørselsproblemer omkring de to institutioner fra Humtrup. De rettede derfor henvendelse til Skoleforeningens styrelse.

Enestående mulighed

Styrelsen ser det som en enestående mulighed for at skabe et kraftcenter for mindretallet i nordvest, hvis man gennem en ombygning kunne samle de to institutioner fra Humtrup samt den danske børnehave i Aventoft og Vidingherred Danske Skole på en lokalitet med gode faciliteter og gode adgangsforhold.

I børnehaven i Aventoft er der for tiden kun fem børn. Det betyder også, at der ikke bliver indskolet børn i Vidingherred danske skole i de næste to år og det fører sandsynligvis til et markant fald i elevtal på skolen.

Skoleforeningen vælger at gå ud med planerne på et så tidligt tidspunkt for at skabe mest mulig åbenhed om hele processen.

- Det er en invitation til samarbejde om at gøre noget godt for det danske mindretal i et område som står over for forskellige udfordringer de kommende år, siger styrelsesmedlemmet fra Læk skoledistrikt Lars Petersen.

For ham er planerne ensbetydende med en styrkelse af det danske arbejde i regionen.

- Vi ved udmærket godt herude, at der skal ske noget, hvis vi vil bevare et levende mindretal. Et kraftcenter i Vimmersbøl ville være en god start, siger han.

Om planerne i sidste ende kan føres ud i virkeligheden afhænger af flere faktorer. Dels skal de igennem de demokratiske processer inden for Skoleforeningen og det er selvfølgelig afgørende, om betingelserne for overtagelsen af skolen i Vimmersbøl er tilfredsstillende. For der vil naturligvis være nødvendigt at investere i nogle ombygninger, og det betyder, at Skoleforeningen ikke har råd til at betale i dyre domme for bygningen.

Et samlingssted

- Set med Skoleforeningens øjne ville de nye faciliteter være et godt samlingssted for mindretallet. Pædagogisk kunne det styrke området og gøre det mere attraktivt for mindretallets familier og vores personale. Til skolen hører også gode idrætsfaciliteter og vi er overbeviste om at vi i samarbejde også kunne skabe gode rammer for foreningslivet her, siger Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen.