Merværdien ved at gå på efterskole

Dkflaefterskole -7831

Efterskolerne skaber engagerede samfundsborgere

 

En undersøgelse viser, at tidligere efterskoleelever deltager mere i foreninger og civilsamfund end andre unge.

 

Epinion har for Efterskoleforeningen gennemført en undersøgelse af, hvordan et efterskoleophold påvirker unges samfundsmæssige deltagelse senere i livet.

Formålet har været at bidrage til at belyse den samfundsmæssige værdi af den del af efterskolens formål, som handler om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Samfundsmæssig deltagelse

49 % af tidligere efterskoleelever er engagerede i frivilligt arbejde mod 35 % af andre unge i undersøgelsen. Derudover er der en tendens til, at tidligere efterskoleelever er mere foreningsaktive end dem, der ikke har været på efterskole.

I gennemsnit er tidligere efterskoleelever aktive i eller medlemmer af 2,2 foreninger, hvor gennemsnittet blandt personer, der ikke har gået på efterskole er 1,8. Tidligere efterskoleelever er i særlig grad mere aktive i foreninger vedrørende sport og fritid, kultur og religion.

Tillid

Analysen viser, at et efterskoleophold har en positiv betydning for unges tillid til andre senere i livet.

77 % af tidligere efterskoleelever har høj eller meget høj grad tillid til andre mennesker generelt, mens det samme gør sig gældende for 59 % af dem, der ikke har gået på efterskole.

Og når det gælder tillid til mennesker med en anden religion svarer 63 % af de tidligere efterskoleelever, at de er enige eller meget enige i, at man kan stole på folk med en anden religion, mens tallet er 52 % for ikke-efterskoleelever.'

Om undersøgelsen

Analysen er baseret på spørgeskema-interview med 618 unge i alderen 20-23 år. Heraf har 376 gået på efterskole i 2009/10, mens 242 personer ikke har gået på efterskole.

 

 

Efterskoler booster de unges motivation til uddannelse

 

70 procent af de elever, der har gået i 10. klasse på en efterskole, siger, at efterskolen har givet dem lyst til at lære nye ting. Samtidig er 60 procent blevet mere sikre i deres valg af uddannelse.

 

Langt de fleste unge vælger at tage på efterskole for at udvikle sig personligt og socialt. Oven i hatten bliver de også mere uddannelsesparate og sikre i deres valg af ungdomsuddannelse.

Det viser en ny undersøgelse af overgange fra efterskole til ungdomsuddannelse, som DAMVAD Analytics har lavet for Efterskoleforeningen.

Efterskole Classic - Undersøgelsen bekræfter os i, at de klassiske efterskoledyder ikke er gået af mode. Vi tror på, at de unge bliver mere uddannelsesparate, hvis de bliver vejledt som hele mennesker. Vi skal styrke fagligheden, ja! Men vi skal også styrke og vejlede de unge i sociale og personlige kompetencer. Hvis vi giver de unge en oplevelse af, at de ER noget og KAN noget, så får de også en større personlig ro til at tænke på uddannelse, siger Troels Borring, Fmd., Efterskoleforeningen.

I undersøgelsen har DAMVAD spurgt tidligere elever fra efterskolens 9. eller 10. klasse om deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

Svar fra tidligere 10. klasse elever:

• 77 % vurderer, at efterskolen har bidraget til, at de tør sige deres mening i klassen.

• 87 % vurderer, at efterskolen har bidraget til, at de kan indgå venskaber med nogen, som er forskellig fra dem selv.

• 56 % vurderer, at efterskolen har bidraget til, at de kan håndtere de faglige krav på ungdomsuddannelsen uden at blive presset.

• 87´% fremhæver boformen på efterskolen som noget af det, der har udviklet dem mest som person.

• 71 % fremhæver skolens kultur med stærkt fokus på fællesskab.

• 66 % mener, at det er mødet med en anden type lærer, der har udviklet dem mest fagligt på efterskolen.