Legeskib lagde til i Flensborg

Sydslesvigske elever fik lov til at lege ved havnen i Flensborg.

Dkflalegeskib -645511178

Under dette års romregatta lagde også »Legeskibet« til ved kajen i Flensborg, og danske ligesom tyske skoleelever og børnehavebørn fik mulighed for at lege løs på promenaden. Det er Sydslesvigs danske Ungdomsforening (SdU) som har fået Legeskibet ned til Flensborg for at få mindretallets unge til at nyde godt af dette unikke tilbud.

Legeskibet er et samarbejde mellem Gerlev Legepark ved Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden. Formålet er at udvikle den særlige danske bevægelses- og legekultur, og projektet følges tæt af Syddansk Universitet, der vil sikre en løbende vidensopsamling og dokumentation af effekt.

Legeskibet sejler i 2017 til 20 forskellige danske og sydslesvigske havne og lægger til i en uge eller to ad gangen. Uddannede »legematroser« fra Gerlev Legepark skaber skræddersyede aktiviteter på kajen i samspil med havneområdets beboere og byens øvrige borgere.

Leg og bevægelse

Legeskibet vil sejle rundt til Danmarks havnebyer i sommerhalvåret og vil i vinterperioden vende tilbage til de forskellige byer for at evaluere effekten af sommerens besøg i samarbejde med de respektive kommuner og øvrige interessenter.

Legeskibet tilbyder undervisning i leg og bevægelse. Forløbet er som udgangspunkt tilrettelagt som klasseundervisning.

Under et skoleforløb arrangerer Legesskibet fælles- og fri leg på havnen.

Gennem legene skal eleverne samarbejde, kæmpe, udfordre og hjælpe hinanden, mens de føres ind i Legeskibets legeunivers. Her møder de kaptajnen og hans skibe, sørøvere, de øde øer, havuhyre og havets store bølger.

Den frie leg foregår på Legeskibets mobile legeinstallation med to specielt indrettede 20-fods containere. Elever kan her blandt andet prøve kræfter med en sjov og udfordrende klatre- og aktivitetsrute rundt på hele installationen, sving, hop og udfordringer på Legeskibets parkourområde, kæmp den gode kamp mod hinanden i Legeskibets kamparena samt forskellige gamle og nye bordspil.