Legat til en historiebevidst elev

Nyt legat går til elev fra A. P. Møller Skolen

Dkflaejderlandets -27806643

Ejederlandets Samfund har stiftet et legat til historie- og samfundsfagsinteresserede elever.

Milo Asmussen fra A. P. Møller Skolen får som den første elev Ejderlandets Samfunds nye legat på 2500 kroner. Legatet blev uddelt under festlighederne i anledning af A. P. Møllers fødselsdag, som hvert år fejres på skolen.

Det er første gang, at Ejderlandets samfund giver penge til en enkeltperson.

- Vores tanker bag legatet har været, at det kunne være en inspiration, ikke blot for modtageren, men for alle, der har hørt efter, sagde Erik Jensen, som sammen med Jens Peder Hovgaard repræsenterede Ejderlandets Samfund til legatets overrækkelse. Det skete i anledning af A. P. Møllers 104 års fødselsdag, som de mere end 600 elever, og deres lærere, fejrede i skolens festsal forleden.

Det lange perspektiv

- Netop med det lange perspektiv for øje har Ejderlandets Samfund bedt skolen finde en kandidat til legatet, idet vi vil støtte en elev, der har god indsigt i historie og samfundsfag og besidder gode sociale kompetencer. Sagt på godt dansk: er en god kammerat. Det er heldigvis ikke os i bestyrelsen, der har skullet finde den rette person. Det må være svært, når jeg ser ud over den forsamling af opvakte unge mennesker. Rektor, studievejledere og lærere, der kender skolens elever, har taget opgaven på sig, sagde Erik Jensen, som selv er forhenværende rektor på Sydslesvigs andet gymnasium, Duborg-Skolen i Flensborg. Han udtrykte et håb om, at legatet er begyndelsen på en tradition i Ejderlandets samfund.

Og den elev, de ansvarlige på A. P. Møller Skolen har fundet frem til, er 17-årige Milo Asmussen. Ud over en stor kærlighed for historie og samfundsfag er han også en meget engageret elev i og uden for skoletiden. Amnesty International, Schüler Helfen Leben og fredsorganisationen Volksbund Deutsche Krigsgräberfürsorge er bare et lille udpluk af det, han er aktiv i. Efter studentereksamen vil han gerne læse i Århus, gerne historie og så blive lærer – måske i Sydslesvig.

Hele mennesker

Erik Jensen forklarede i sin tale til eleverne, hvor vigtig deres skoletid er for deres tilblivelse som hele mennesker:

- En skole skal være andet og mere end summen af skolefag. Det er selvfølgelig vigtigt, at man lærer de enkelte fags færdigheder, men nok så vigtigt er det, at man får et perspektiv og et ståsted. Uddannelse er ikke kun færdigheder og faglig viden. Det er i lige så høj grad almen dannelse, der i sidste ende er mindst lige så væsentligt. Der skal samles viden, som sætter den enkelte i stand til at vurdere og udvælge, hvad der er det væsentlige i et givet spørgsmål – og derefter kunne træffe beslutninger på dette grundlag, sagde Erik Jensen.

- At en skole er mere end blot så og så mange fag i så og så lang tid burde være indlysende på de danske skoler i Sydslesvig. I er her ikke blot for at blive tosprogede, men også tokulturelle med indsigt i både tyske og danske omgangsformer. I skal vide, hvorfor I/jeres forældre har valgt netop den danske skole. I skal forstå, at I er et led i en lang kæde, der svækkes, hvis enkelte led mangler, sagde han.

Ejderlandets Samfund er med til at bestyre en formue, som gennem en stor arv i sin tid dannede grundlaget for Fonden. Dens formål er at støtte institutioner og foreninger især i den sydlige del af Sydslesvig. Alene i årene efter årtusindskiftet er det blevet til over 600.000 kroner, der har gavnet de modtagende institutioner. Det omfatter eksempelvis en børnehave, der har fået tilskud til legeredskaber, en spejdertrop, der har fået nye telte og tilskud til en bus, så FDF´erne kunne komme på sommerlejr.