Kontakten til Danmark bliver drøftet

Mange elementer indgår i den overordnede plan, som skal styrke kontakten til Danmark.

Dkfla -vesterled -03814830

Dansk Skoleforening for Sydslesvig har nu i et år haft kontakten til Danmark som et indsatsområde. Nytænkning og intensivering på dette område er blevet diskuteret på forskellige niveauer i Skoleforeningen, både blandt det pædagogiske personale, forældrene og blandt eleverne.

- For det er vigtigt at huske, at vi snakker om en øget kontakt til Danmark for både elever, vores medarbejdere og forældrene, siger Skoleforeningens formand Udo Jessen.

Høre eleverne

- Derfor er det også vigtigt, at vi hører eleverne. Skoleforeningens fælleselevråd har netop haft »kontakten til Danmark« på deres dagsorden, og de kommer med den klare udmelding, at de savner længerevarende venskaber med danske unge, hvor man besøger hinanden, skriver sammen og holder kontakt over flere år. Det er jeg rigtig glad for, for det en netop denne form for kontakt, der giver rigtig god mening og styrker lysten hos vores unge til at tale dansk, siger Udo Jessen.

- I øjeblikket er styrelsen og direktionen i gang med at undersøge, i hvilken omfang vores institutioner har kontinuerlig kontakt og/eller samarbejde med institutioner nord for grænsen. Vi er også i gang med at intensivere og udbygge efterskoleophold, og hele området »feriebørnsrejser« er under udvikling, siger han.

Skoleforeningens formand Udo Jessen og direktør Lars Kofoed-Jensen har haft møder med Sydslesvigudvalget for at drøfte, hvordan man i løbet af nogle år kan fordoble det antal af sydslesvigske elever, som tager på efterskole i Danmark. Blandt andet skal der tilbydes et »efterskoledøgn« til alle elever i 7. klasse i Sydslesvig.

Målsætning

- Vores mål er, at der i nærmeste fremtid er en større kontinuerlig kontakt til Danmark på alle årgange og på alle vores institutioner, siger Udo Jessen og forklarer, at der mindst er to gode grunde.

- Tiderne skifter og samfundet forandrer sig, og derfor er det vigtigt, at det danske mindretal og ikke mindst Skoleforeningen arbejder intenst på at vores fortælling om et levende mindretalsliv, der er værd at bevare og styrke videregives i Danmark. Samtidig er det for mindretallet en nødvendighed, at vores børn møder dansk kultur ikke kun hernede, men også i moderlandet. Og det er er mange muligheder for at knytte nye langvarige venskaber med unge i Danmark, at besøge og lære om steder, og ikke mindst har vi dejlige lejrskoler i Vesterled og Rendbjerg til skoleelever, og vi har Hjerpsted til daginstitutionsbørnene. Allesammen steder, der er under udvikling, og som indgår i vores overordnede planlægning omkring kontakten til Danmark.

Brev til samarbejdsrådene 

Skoleforeningen gør status og udvikler nye ideer med hensyn til »kontakten til Danmark«.

I efteråret 2016 lagde Styrelsen sig fast på »Kontakten til Danmark« som indsatsområde. Emnet har været diskuteret i Fællesrådet og er kommet med nogle anbefalinger, og der har været både en statusopgørelse og en ideudvikling i gang hos skolelederne i fællesskoledistrikterne. Skoleforeningens styrelse henvender sig derfor nu til samarbejdsrådene på alle skoler, så også de gør status og samtidig gør sig nogle tanker om, hvordan kontakten til Danmark kan udvikles på en meningsfuld måde i den enkelte institution, og hvordan man kan udvikle en systematik for kontakten til Danmark.

Minimumsforventninger

»Der er stor forskel på de enkelte institutioners nuværende aktivitet, men i Styrelsen er vi enige om, at der på skoleområdet ligger en minimumsforventning om kontakt til Danmark på alle årgange. Det kan være i form af ekskursioner, hvor man kommer i direkte kontakt med det danske, helst også med jævnaldrende danskere, besøg fra Danmark, lejrskoler, udveksling eller andet. Vi forventer som minimum lejrskole/udveksling såvel i grundskolen som fællesskolen og fællesskolens gymnasiale overbygning. Vi forventer, at disse aktiviteter indebærer besøg i København og/eller Aarhus – sådan at ingen forlader vores system uden at have været i en dansk »storby«.

Vi er overbeviste om, at kontakten til jævnaldrende spiller en stor rolle for motivationen til at udvikle det danske sprog. Det er derfor også vores forventning, at der søges kontakt – og at dette prioriteres frem for ekskursioner, hvor eleverne ikke møder andre end en evt. guide.«, hedder de i brevet, som er blevet sendt ud til samarbejdsrådene inden påskeferien.

I den forbindelse er det Styrelsens ønske, at børnene aktivt inddrages i udviklingen af kontakten til Danmark.

I forhold til kontakten til Danmark på daginstitutionsområdet er der både i styrelsen og i Skoleforeningens forvaltning en større usikkerhed omkring, hvad der giver mening for vore dagtilbud. Derfor er der et stort ønske om at få daginstitutionernes samarbejdsråd på banen for at høre deres bud på, hvad der ligger eller kan ligge af meningsfulde aktiviteter i de tidligste år i Skoleforeningens institutioner.

Medarbejderne

Men kontakten til Danmark handler ikke kun om børnene. Medarbejderne og forældrene spiller en væsentlig rolle. På den ene side for at holde personalet sprogligt og pædagogisk opdateret og på den anden side for at understøtte forældrene i deres valg af det danske herunder det danske sprog.

 

De sønderjyske kommuner i spil

Skoleforeningen søger partnere i de sønderjyske kommuner.

En oplagt måde at udvikle kontakten til Danmark på, er et tættere samarbejde med skoler i Sønderjylland. Skoleforeningen har derfor henvendt sig til skoleforvaltningerne i de sønderjyske kommuner for at få etableret et samarbejde.

» Vi forestiller os partnerskaber, hvor vore institutioner arbejder sammen omkring møder mellem vore børn, møder mellem vore forældre og møder mellem vore ansatte. Vi vil rigtigt gerne samarbejde om pædagogisk udvikling, efteruddannelse, job-swop mellem pædagoger og lærere – men også møder på forvaltningsniveau ville have vores interesse«, skriver Skoleforeningen i et brev til kommunerne.

- Den personlige kontakt spiller en helt afgørende rolle. Skoleforeningen er derfor overbeviste om, at vi skal styrke den systematiske kontakt til Danmark for både vore børn med deres forældre og for vore ansatte, siger Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen.

I Brevet gøres der helt klart, at Skoleforeningens interesse på alle niveauer er »det danske«, men at man også er klar over, at noget af det, som man har at tilbyde, er »det tyske«.

Tysk med sikkerhedsnet

»Vore familier lever i det tyske samfund, og tysk som flertalskultur spiller naturligvis en stor rolle i det levede liv. Vi ved også af erfaring, at vore medlemmer opfattes som »tyske« – selvom de snakker dansk - når de kommer til Danmark. Vi har noteret os, at Tysklandsstrategien også i Sønderjylland har betydet et ønske om mere kontakt med Tyskland – og vi kan dertil sige, at vi byder på »tysk med sikkerhedsnet«. Her er jævnaldrende, der taler og lever tysk, men som også kan dansk, sådan at samtalen ikke stopper, fordi det danske barn ikke helt kan udtrykke sig på tysk. Vi tror faktisk, at vore børn kan åbne tilgangen til det tyske på en måde, som giver et helt andet indtryk af kulturen og livet – ikke fordi de får en særlig guide-uddannelse, men blot ved at vise det liv, som er vores hverdag. Ligesom vi tror på mødet med jævnaldrende i forhold til motivationen for det danske, så tror vi, at danske børn kan få en helt anden tilgang til tysk, når de får denne menneskelige indgang«, hedder det i brevet.