Konsulenten »for de uendeligt mange fag«

Torsdag blev Kirsten la Cour hædret for fem årtiers virke i Skoleforeningen og det danske mindretal.

La Cour -684111543

Skolekonsulent Kirsten la Cour har fået tildelt Dronningens fortjenstmedalje for sin indsats i Dansk Skoleforening for Sydslesvig og sit engagement indenfor det danske mindretal. Kirsten la Cour Hansen ved en festlig sammenkomst på det danske generalkonsulat fået fortjenstmedaljen få dage efter, at hun den 16. juni har været ansat i Skoleforeningen i 50 sammenhængende år, først på Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad, på Husum Danske Skole og Gustav Johannsen-Skolen. Siden 1973 har hun også været skolekonsulent.

Under overrækkelsen sagde skolekonsulent Eberhard von Oettingen:

- Du opfylder kriterierne til fortjenstmedaljen, og det gør os som arbejdsgiver rigtig stolte. Det handler ikke om de antal år, som du trofast har ydet tjeneste. Det handler om din gejst, lyst og dit engagement og ikke mindst de uendeliget mange udviklingsprojekter ved Skoleforeningen og i det hele taget i Sydslesvig, der bærer din håndskrift og er båret af din sjæl. Det er det, Kirsten, der gør indtryk på os, sagde Eberhard von Oettingen om »konsulenten for de uendelig mange fag«, som Kirsten la Cour også bliver kaldt (historie, samfundsfag, kristendomskundskab, geografi, biologi og natur/teknik).

- Kirsten la Cour har gennem alle år på fornemste vis formået at fastholde sit helt specielle engagement i udviklingen af skolevæsenet. Et engagement, der til overmål og hver eneste dag lever op til det, der forventes af en medarbejder ved Skoleforeningen. Hun har gjort det med en særlig sans for visionær refleksion, der begejstrer folk omkring hende. Blikket er altid på moderne vis rettet på udviklingen af sagen – intet er givet på forhånd – og hun evner knivskarpt at sætte de rette ord på, der tilgodeser en udvikling. Dette også, når ting skal kritiseres og justeres. Denne evne har bl.a. været en stor hjælp ved flere runder i læseplansarbejdet for skolevæsenet, siger Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen.

Som skolekonsulent har hun været initiativtager og projektleder for Skoleforeningens indsatsområde Grøn Skole, der har afholdt den store Grøn Festival i 2015. I anledning af mindeåret for slaget ved Dybbøl har Kirsten la Cour endvidere arrangeret et stort elevevent ved Danevirke i 2014.

Ildsjæl i foreningerne

Kirsten la Cour er endvidere kendt for samarbejdet med Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde, hvor hun i alle år har udviklet samarbejdet og igangsat spændende kurser og stævner. Blandt flere kan nævnes de store elevevents med »Vandring med Jesus« og den store »Vandring med Luther« i Slesvig i anledning 500-året for reformationen, der finder sted i år.

- Det er uhyre sjældent, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig har en medarbejder, der i hele 50 år har haft ansættelse i foreningen. Kirsten la Cour har nu i 50 år været uhyre flittig, udviklingsorienteret, loyal og tro over for foreningen. Gennem alle årene har hun således udført sin tjeneste med den yderste respekt for elevernes læring og deres sydslesvigske rødder og dermed bidraget til fundamentet for et aktivt medborgerskab, siger Eberhard von Oettingen.

Ved siden af Kirsten la Cours bredtfavnende arbejdsliv, står foreningslivet og det folkelige engagement for Sydslesvig hendes hjerte meget nært. Hun er således en skattet personlighed i foreningsarbejdet i Sydslesvig, hvor hun både er engageret i det lokale menighedsråd og samtidig tager ansvar og står i spidsen for forskellige kulturelle sammenhænge, herunder som repræsentant for de tilknyttede foreninger i Sydslesvigsk Forening. I dette hverv sidder hun med i Det Sydslesvigske Samråd. Gennem 50 år har hun været aktiv i de danske årsmøder og har i dette arbejde bestridt utallige poster, ligesom hun som formand for Historisk Samfund har forstået at formidle historisk viden om grænselandet i et nutidigt og vedkommende sprog.

Som engageret spejder har Kirsten la Cour været spejderleder og har altid taget ansvar, når det gjaldt om at skabe spændende ture, aktiviteter og lejre for sydslesvigsk spejderungdom. I denne sammenhæng har hun været lejrchef på Jamboretten (stor international spejderlejr) i 1988 samt haft utallige hverv på næsten samtlige andre jamboretter og spejderlejre i Danmark. Også her har hun igen formået at tænde nysgerrigheden for Sydslesvig i Danmark.