Jens-Søren Jess ny i styrelsen

Dkflajnssørenjess -8629

Jens-Søren Jess er valgt i Duborg-Skolens fællesskoledistrikt, prokurist/bogholder i Sydslesvigsk Forening og uddannet indenfor bankområdet og IT.  Han har en 14-årig datter på Duborg-Skolen

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Skoleforeningens styrelse?

Det er altid godt med nye impulser, tanker og erfaringer. Efter 35 år i erhvervslivet, lang joberfaring og flere års videregående uddannelse vil det måske gavne alle parter med lidt forfriskende input.

Det principielle er, at det altid skal gå fremad, og her er virksomhedserfaring altid en fordel i en stor forening som Skoleforening.

 

Hvor ser du behov for udvikling i Skoleforeningen i de kommende år?

På IT-området skal Skoleforeningen følge med udviklingen, både i forhold til elevernes og lærernes behov. Skoleforeningen halter bagud, især når man ser på den danske side af IT skole- og børnehaveundervisning. Skoleforeningen skal hurtigst muligt moderniseres og tilpasses til de nye teknologier. Elever skal være fri for for mange bøger, snuppe de bedste ideer og bruge de bedste udviklingsresultater på IT området. Snuppe »know how« og erfaring i kopi fra de andre for at bruge dem til at styrke vore egne.

 

Hvad synes du fungerer rigtig godt i Skoleforeningen?

Skoleforeningens hjemmeside viser mig altid de aktuelle ferieplaner, dem kan jeg altid finde med min mobil.

De sidste år har smartphones forandret meget i vores verden. I min skoletid for 45 år siden havde vi slet ikke disse muligheder, vi havde kun snakken i skolegården. I dag har de whattsapp, elevintra, facebook og med mere. Det er nye måder til at træne tosprogethed på. Jeg synes, at ovennævnte kommunikation, og dermed sprogtræning, fungerer meget godt i vores eget netværk mellem skole, kammerater, lærere og andre.

Brugen af smartphone vil altid være et spørgsmål om disciplin for de unge, de skal nok lære det.