Hele Sydslesvigs læsefestival

14 dage med læseaktiviteter for store og for de små.

Dkflalæsefest -50369263

Læsning på kryds og på tværs

 

En emneuge voksede sig stort.

 

På Jes Kruse Skolen i Egernførde har både voksne og børn haft en helt fantastisk emneuge med læsning på kryds og tværs.

- Alle har budt ind med noget, og emneugen voksede og voksede, fortæller skoleleder Peter Müller.

- I starten synes vi, at vi var lidt pressede med alle mulige andre ting, der foregår i skolen og i byen lige for tiden. Så vi besluttede os for at bygge læsefestivalen ind i undervisningen som små øer for de mindre elever og booke forfatterbesøg til de ældre elever. Men så kom der flere og flere ideer til. Vi fik en hemmelig hule, hvor der blev læst gyserhistorier op. Den har været meget eftertragtet, fortæller han.

Der blev arrangeret en læsenat for 3. klasse, eleverne har læst op for deres bedsteforældre, forældrene har læst op for deres børn, de lavede et »speakers corner«, har været med i stormester i oplæsning, læseraketten, Dolas dukketeater har været på besøg, og der blev arrangeret ture til Flensborg Avis og biblioteket i Egernførde.

Som noget særligt har Jes kruse Skolen en pædagog i fritidsordningen, som er en rigtig forfatter. Kirsten Barba har netop udgivet sin første roman, »Die Geschichte der Frau Fieruccio«, som har fået gode anmeldelser. Denne bog læste hun op fra, og hun har desuden lavet læse- og tegneøvelser med de mindste børn og læst højt for dem.

Peter Müller er sikker på, at læsefestivalen får en betydning for elevernes læsevaner i fremtiden.

- De har fået en ny vinkel på litteratur og oplever, at den kan give dem nogle spændende oplevelser. Der har været en helt særlig stemning og fordybelse på skolen i de her dage, siger han.

- Eleverne har kunnet lade tankerne vandre, og de har fået en masse gode oplevelser sammen. Det styrker både sammenholdet, og de kommer til at knytte en masse positive minder til læsningen, siger han.

 

Et fælles projekt

I Humtrup er læsning et fælles projekt for børnehave og skole.

I Humptrup arbejder skolen og daginstitutionen sammen om et helt specielt læsebånd. Her er det eleverne fra 3. og 4. klasse, der læser for børnene i den nuværende og den kommende førskolegruppe.

Læsningen foregår en til en eller i små grupper, og skoleeleverne får selv lov til at vælge en bog ud fra et udbud, som læreren Claudia Jensen har fundet frem til.

Børnehavepædagog, Hanna Meyer-Berkenkamp, fortæller om projektet:

- Hver elev læser bogen tre gange for børnehavebarnet. Derefter snakker de sammen om bogens indhold og tegningerne. De skal både have det sjovt, lytte og tale sammen på dansk. Bagefter er børnene sammen om at lave en tegning, der har med bogen at gøre og arbejder med saltdej, ler eller modellervoks for at fremstille noget tredimensionelt, fortæller hun.

Der er en masse læring i læsebåndet. Børnene danner nye sociale relationer og snakker sammen. De udvikler deres sprog og øver sig i at sætte ord på deres tanker. De udvider deres ordforråd og tør at bruge det danske sprog. Igennem værkstedsaktiviteterne udvikler de deres kreativitet og finmotorik.

 

»Helt opslugte af emnet«

Emneuge i Lyksborg med masser af gode historier.

På Lyksborg Danske Skole blev der under læsefestivalen arrangeret en emneuge med fokus på både læsning og skrivning. Den gav masser af inspiration til til det videre arbejde, både for elever og lærere Dagene startede med forskellige aktiviteter med læse- og skrivetræning som omdrejningspunkt. Derefter var der to moduler, hvor der kom folk, som enten læste op eller fortalte om et emne, de havde særlig interesse  for.

- Det var ikke muligt at få nogle af de forfattere til Lyksborg, som var ude på de andre skoler. Derfor fandt vi vores egne, fortæller læreren Annemette Anker Jakobsen.

Og det gav rigtig meget inspiration til eleverne, for det var folk, som virkelig brændte for det, de fortalte om.

Emnerne spændte fra pirater og røverhistorier over sund mad og bordskik til Luther, nordisk mytologi og danske sange. I alt var der 15 foredragsholdere ude på skolen for at fortælle eleverne om »deres emne«, blandt dem var generalkonsulen Henrik Becker-Christensen og den forhenværende verdensklasse håndboldspiller Grit Jurack.

Og eleverne har været meget optagede af læsefestivalen, - endda udover skoletiden. Adskillige af dem skulle lige hurtigt læse en historie færdig, selvom klokken allerede havde ringet ud.

- Det har været en tid med fordybelse og en tid, hvor de unge i høj grad har været opslugte af emnet, siger skoleleder Annegret Andersen.

 

Bragende fest som afslutning

Læsefestivalen i Sydslesvig var en fordybelse i læsningens mange facetter.

Den første sydslesvigske læsefestival blev afsluttet med en stor fest på A. P. Møller Skolen, lørdag den 18. marts. Det var en fest med en helt særlig stemning. Folk sad og læste, læste op for hinanden og lyttede. Der var udstillinger fra Vyk Danske Skole og Bøl-Strukstrup Danske Skole. Cornelius Hansen Skolens dramahold skabte eventyrstemning, de sydslesvigske foreninger og institutioner deltog med informationer på kryds og tværs. Sydslesvigs, og hele Danmarks stormester i oplæsning, Lamia El Mrabt fra Harreslev Danske Skole læste »Ronja Røverdatter« De to vindere af den sydslesvigske H. C. Andersen oplæsningskonkurrence, Lisa Stammer og Wilma Hofmann fra A. P. Møller Skolen, læste »Fyrtøjet«.

Overalt skete der noget, og man kunne bogstaveligt talt gå på opdagelse i skolens mange kroge og lokaler.

Der var stor ros til arrangørerne, både for afslutningsfesten og for de mange arrangementer, der havde fundet sted rundt omkring i Sydslesvig i de to uger forinden. Festen i Slesvig genspejlede, hvad hele festivalen har båret præg af: fordybelse i læsningens mange facetter. Mere end 400 læse-enthusiaster var mødt op til weekendarrangementet, ikke mindst for at høre Dissing og Las med deres musikalsk fortolkning af Jakob Martin Strids bestseller-børnebog »min mormors gebiss«.

Det var en koncert, både for børn og for voksne, og den var et bevis på, at børnemusik og en høj musikalsk præstation ikke behøver at udelukke hinanden.