Gymnasieelever fik et universitet på besøg

Studerende fra Aarhus Universitet indtog lærerrollerne på A. P. Møller Skolen for en dag.

Dkflaapm -44138485

Det rullende Universitet stoppede ved A. P. Møller Skolen i Slesvig forleden, for at give gymnasieeleverne en smagsprøve på den faglighed, man møder på et universitet samt at give dem et indblik i, hvordan det er at studere på universitetet. Det rullende Universitet er et tilbud fra Aarhus Universitet til gymnasiale uddannelser, og projektets andet mål er at give universitetsstuderende erfaring med faglig formidling og undervisning i gymnasiet.

Konceptet er, at de universitetsstuderende tager ud til gymnasier i hele landet og overtager al undervisningen for en dag. Et besøg af Det rullende Universitet involverer både klasseundervisning, hvor studerende fra Aarhus Universitet underviser eleverne i et emne fra deres eget studium, samt fællestimeforedrag ved en forsker fra et af landets universiteter. 12.2 på A. P. Møller Skolen havde på dagen fået besøg fra Hans, en 24 årig matematikstuderende på 5. år.

- Det er en super oplevelse, både for mig og for eleverne, fortæller han.

- Jeg oplever nogle meget engagerede og nysgerrige elever på skolen, faktisk er det her et af de bedste hold jeg har haft, og jeg har haft mange, siger Hans.

Han har blandt diskuteret emnet kryptering med eleverne i Slesvig, et emne, som han synes er meget spændende.

- Men vi snakker også om det at være studerende i almindelighed. For eleverne er det en god lejlighed til at spørge ind til studenterlivet, siger Hans.

Mange spørgsmål

De unge fik derfor opgaven at skrive fordomme og udfordringer op på tavlen, som de forbinder med et studium. Det blev så udgangspunktet for en god diskussion. Og det var netop meget konkrete emner, de unge ønskede at tage op. De spændte fra, om det er nemt at få en kæreste på universitetet til boligsituationen. Og selvfølgelig spillede økonomien en stor rolle.

Livet i Danmark virker meget dyrt for de unge, og de har hørt at studiemateriale koster meget og ville vide om mulighederne for at få et studenterjob.

- Det er meget afhængig af, hvad du prioriterer. Spiser du i kantinen hver dag eller smører du en madpakke hjemmefra. Undervisningsmaterialet i jura er dyrere end i matematik og jobtilbuddene er meget forskellige. Du kan arbejde i et supermarked eller som jeg, undervise i det rullende universitet, svarede Hans.

Eleverne var også nysgerrige på selve studenterlivet.

- Det er meget frit, og man inddeler selv sin hverdag. Aarhus er en studenterby, og det betyder, at der er mange tilbud på mange forskellige tidspunkter. Du kan altså godt spille squash med en ven kl ti om morgenen og læse lektier om aftenen. På universitetet ved de, at I ikke har lært fra gymnasiet, hvordan man selv tilrettelægger et studium. Derfor vil i opleve, at det første år er meget struktureret med pligtkurser og klasseundervisning. Men lidt efter lidt bliver rammerne mere frie, så I har god tid til at lære, hvordan man lærer under eget ansvar, fortalte han.

Mens gymnasiets elever undervises af Det rullende Universitet, var deres lærere i øvrigt samlet til en pædagogisk dag på Jaruplund Højskole.

Spændende program

I det rullende Universitet deltager ca. 150 bachelor-, kandidat- og PhD-studerende fra uddannelser på hele Aarhus Universitet. Inden besøgene på gymnasierne har de studerende deltaget i et kursus i formidling og undervisning i gymnasiet, som afholdes af didaktikere og gymnasielærere. På kurset får de studerende redskaber til at sammensætte et spændende undervisningsprogram, som er tilpasset gymnasieelevernes niveau. Undervisningens tema tager udgangspunkt i de studerendes egne fag eller forskningsprojekter og omhandlede ved siden af emner som »kryptering«  »Medikalisering - »Giv mig en diagnose så jeg får penge i min pose«, »Giv lorten videre! - fra affald til bioenergi«, »Kald det kærlighed, kald det oxytocin«, »Fear of missing out syndrom - har du været på facebook idag?«, »ADHD - en modediagnose?«, »Synes godt om, del og vind!« og mange andre.

Bag projektet står en styregruppe bestående af rektorer fra fire af landets gymnasier samt repræsentanter fra Aarhus Universitet.

Siden starten i 2009 har Det rullende Universitet afholdt over 100 undervisningsdage på gymnasier over hele landet og undervist over 50.000 gymnasieelever. I 2016 underviste Det rullende Universitet ca. 35 gymnasier over hele landet.