Fuld drøn i skolen

Motionsbånd giver gode resultater både fysisk og i forhold til læring.

Dkflakrop Og Bevægelse -37977753-3

Tre gange om ugen mellem 1. og 2. time får eleverne på Lyksborg Danske Skole pulsen i omdrejninger. Så er der motionsbånd på skolen og alle er med. De danser, hopper, løber og leger bevægelseslege. Og de er glade. Når man ser på dem hvirvle rundt i 20 minutter, ser man kun glade ansigter. De smiler, mens de giver alt det de kan.

- Det er fire år siden, skolen startede med motionsbånd, fortæller idrætslæreren Heike Nebbe. Og resultaterne er helt tydelige. Eleverne klarer sig bedre til sportsstævner, sidste år blev Lyksborg Danske Skole Danmarksmester i skolehøvdingebold.

- Vi kan mærke, at eleverne har en bedre kondition. Motionsbåndet animerer eleverne til også at være mere aktive i frikvartererne, siger skoleleder Annegret Andersen.

Et frisk pust

- Motionsbåndet giver også eleverne et friskt pust til hjernen, og det har en positiv indflydelse på læringen. Eleverne er mere opmærksomme, siger hun.

For Heike Nebbe er det lærernes opgave at sætte eleverne i gang.

- Det er en proces, der skal styres, men vi kan se, at eleverne tager de lege og øvelser vi laver med dem med ud i skolegården og fortsætter, siger hun.

Motionsbåndet har også en social gevinst, for alle er med.

- Børnene får en masse øvelse, og de bliver selvfølgelig bedre og bedre til de forskellige øvelser. Derved oplever de, at man kan opnå noget ved at øve sig, siger Annegret Andersen og Heike Nebbe tilføjer:

- Det virker, derfor bliver vi ved.

Fodboldprojektet »Fifa 11 for Health« har netop på 20 skoler undersøgt, , hvordan læring og bevægelse kan gå hånd i hånd.

Forskningsresultaterne viser netop det, man oplever på Lyksborg Danske Skole: Eleverne øger deres sundhedsviden, sociale trivsel og deres fysiske sundhed. Projektet er for alle - særligt dem, der ikke er så fortrolige med fodbold. Det gælder både elever og lærere. Og netop succesen med at rykke selv boldforskrækkede elever målbart gør, at DBU sammen med Fifa og Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet vil udbrede projektet til 400 skoler over de næste to år.

Sundere og dygtigere elever

Forskningen fra Center for Holdspil og Sundhed viser, at bevægelse midt på skoledagen øger børnenes tillæringsevne og genetablerer koncentrations- og indlæringsevnen, som ellers falder markant i løbet af dagen.

Relevant og velegnet bevægelse i løbet af skoledagen kan altså være med til at skabe både sundere og dygtigere elever.

En vigtig forudsætning for succesfulde forandringer er at arbejde med mange forskellige elementer på én gang, både på et praktisk og på et strategisk niveau. Idéer, motivation og viden skal forankres for at skabe en bevægelseskultur som en naturlig del af skolens hverdag. Det netop afsluttede projekt »Drøn på skolegården« har udviklet et idekatalog til, hvordan man udvikler sådan en kultur. Projektet er blevet fulgt af Syddansk Universitet, som nu laver en studie, hvor de undersøger effekten af fysiske nedslag i skolegårde og organisatoriske ændringer, som fremmer skoleelevernes lyst til at røre sig. Læs mere på droen.dk.