Førskolebørn pakker deres nye kufferter ud

Nyt læringsredskab skal styrke overgangen fra førskole til skole.

Dkfla -2645

I dette børnehaveår er alle børnehaver blevet udstyret med en førskolekuffert til deres førskolegrupper. 

Kufferten indeholder forskellige lege som memory, puslespil eller lotto, og de skal styrke børnenes kompetencer i blandt andet historiefortælling og skriftsprogstilegnelse. Kufferten skal være med til at gøre overgangen fra førskole til den fleksible indskolingsfase mere glidende ved at give børnene gode sproglige forudsætninger til deres kommende skolegang, skabe en god overgang og dialog mellem daginstitutionen og skolen samt være inspirationsmateriale til implicit og eksplicit læring på en sjov måde det sidste børnehaveår.

- Vi bruger meget af det samme materiale som i skolen, siger daginstitutionsleder og sprogvejleder Helle Witt Nommensen, som har været med til at udviklet kufferten.

Fylder selv kufferten

- Børnehaverne er selv med til at fylde kufferten med indhold, for de må gerne supplere, og børnene er med, idet de kan klippe memorybrikker ud eller laminere, siger Helle Witt Nommensen.

I førskolekufferten vil der også være et udfyldningsskema, som afløser gruppeprøven, der bruges til de obligatoriske afleveringssamtaler mellem børnehaven og skolen. Skemaet afleveres til klasselæreren og skolelederen ved afleveringssamtalerne, hvor man er i dialog omkring det kommende indskolingsbarn.

Materialet i førskolekufferten kan bruges hele året til bevidst og målrettet læring. Der tages udgangspunkt i danske og tyske lyde, og en del af legene bruger visuelle elementer fra Skoleforeningens materiale til skolens indgangsfase. Der er taget udgangspunkt i talesproglige dimensioner og lydlig opmærksomhed, som har betydning for senere læse- og skrivefærdigheder.