Fællesrådet kommer med klare udmeldinger

Fællesrådet skal involveres i det videre forløb med hensyn til Skoleforeningens fødselsdag, digitaliseringen og kontakten til Danmark.

Dkflafællsra ̊dsmøde -29106794

På Skoleforeningens styrelsesmøde i november gennemgik medlemmerne det gruppearbejde, som var blevet gennemført på fællesrådsmødet i oktober.

- Vi mener, at det har været en succes. Medlemmerne har aktivt deltaget i at udvikle Skoleforeningen på tre vigtige områder. Det har gjort fællesrådsmødet mere levende, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

De tre områder var: Hvordan fejrer vi Skoleforeningens 100 års fødselsdag i 2020, digitaliseringen inden for Skoleforeningen og kontakten til Danmark.

I forhold til Skoleforeningens fødselsdag blev der på styrelsesmødet konkluderet, at fællesrådsmedlemmerne ikke ønsker en stort anlagt fest, men hellere noget der kommer tæt på alle, især børnene. Festen må gerne være »fødselsdagsagtig« på de unges præmisser.

Planen er nu, at forvaltningen inviterer til et arbejdsudvalg under fællesrådet, hvor folkevalgte ansatte og medlemmer fra fælleselevrådet skal arbejde videre med emnet.

- I forhold til digitaliseringen kan vi læse ud af gruppearbejdet, at der er et stort ønske om efteruddannelse af Skoleforeningens professionelle, sagde Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen på styrelsesmødet og styrelsesmedlem Anne Hahn tilføjede, at forældrene ikke frygter digitaliseringen, men de gør sig tanker om, hvordan lærerne vil omsætte det rent pædagogisk. Blandt de ønsker, der kom på fællesrådsmødet,er der også et større kendskab til informatik, så de unge forstår, hvordan en computer fungerer og edb-frie dage.

- Der et helt tydeligt krav fra forældrenes side om et godt børnemiljø, som ikke kun er foran en skærm, sagde Lars Kofoed-Jensen. Forløbet er nu, at Skoleforeningens forvaltning kommer med et udspil i forhold til den pædagogiske it. Samtidig skal der indrettes en sparringsgruppe under fællesrådet.

Fra emnet »kontakten til Danmark« blev der konkluderet to hovedpunkter. Der er et ønske om en systematisk kontakt med Danmark allerede i en tidlig alder, det vil sige i dagtilbuddet og indskolingen. Denne kontakt må gerne være centralt styret fra Skoleforeningen . Fordelen er, at også skoler og dagtilbud, som ikke i forvejen har et godt netværk i Danmark, kan få knyttet bånd. Samtidig skal man selvfølgelig styrke de eksisterende lokale netværk. Og så er der et ønske om, at også de professionelle i Skoleforeningen knytter nye bånd til Danmark.

De samlede input fra fællesrådsmødets gruppearbejde kommer som bilag til styrelsesmødets protokol (november) og kan læses på Skoleforeningens hjemmeside.