Efterårets sejeste oplevelse: Elevudveksling

Både danske og sydslesvigske unge mangler unge til dette års elevudvekling.

Dkflaelevudvekling

Skoleforeningens rejsekontor forlænger tilmeldingsfristen til årets elevudveksling frem til den 30. september 2016.

- Sidste efterår udvekslede vi i alt 270 elever. 135 fra Sydslesvig og 135 fra Danmark. I år har vi desværre ikke fået så mange tilmeldinger, siger Sally Flindt-Hansen, leder af Skoleforeningens Rejsekontor.

- Det skyldes blandt andet den sene sommerferie i Sydslesvig, for det har taget noget tid at få informationerne rundt ude på skolerne og hjemme i familierne. Desuden har mange skoler lavet udveksling på anden vis med venskabsklasser, og de føler derfor måske ikke, at de har kræfter til en ny omgang elevudveksling, siger hun.

Matcher ikke

Sally Flindt-Hansen håber, at den forlængede tilmelding får flere unge til at melde sig. For der sidder både i Danmark og i Sydslesvig en hel del unge, som ikke har fundet en elev, der matcher.

- Vi har lige nu cirka 40 tilmeldte elever fra Sydslesvig og 40 fra Danmark som endnu ikke er matchede, Men jeg kan ikke matche dem med hinanden, fordi de simpelthen ikke passer sammen. Der er en del »store« elever i 8. og 9. Klasse som er tilmeldt fra Danmark, mens der næsten ikke er nogen fra Sydslesvig. Der er også rigtig mange tilmeldinger fra 6. klasses elever i Danmark, mens der er flere fra 4. klasse i Sydslesvig. Og så er der lige interesserne, som gerne skal stemme nogenlunde overens. Nu afventer jeg lidt endnu og ser, hvad der kommer af tilmeldinger. Elever vil få svar efter den 30.9., om det lykkedes at finde en udvekslingselev til dem. Men jeg er sikker på, at vi nok skal få skabt en masse gode matches endnu, siger Sally Flindt-Hansen.

Elevudvekslingen kan blive et barns første dannelsesrejse - et møde med en anderledes kultur, verden og familie. Barnet får knyttet tæt kontakt til et barn fra Sydslesvig eller Danmark og lever i et samfund med en anden kultur. De unge oplever noget nyt og bliver kloge på deres egen »kultur-formue«.

Elevudvekslingen finder sted mellem den 7. november og den 25. november. Familierne kan selv bestemme hvilke to uger der bruges indenfor denne periode, og om udveklingen starter i Danmark eller i Sydslesvig. Gæstebesøg og fritagelsen fra undervisningen aftales af familierne med skolerne. Formidling sker via skolerne i Sydslesvig og Rejsekontoret i Flensborg. Tilmeldingsskema findes på www.feriebarn.dk