Domstol: Skole- assistenter erstatter ikke ledsagere

Økonomisk strid mellem kredsene og delstaten må ikke gå ud over børnene.

Forvaltningsdomstolen i Slesvig har i en hasteafgørelse afgjort, at kredsen Herzogtum Lauenburg ikke kan nægte at betale for en skoleledsager (Schulbegleiter) til en elev med blandt andet ADHD og sproglige udviklingsforstyrrelser.

Kredsen havde ellers meddelt elevens forældre, at bevillingen til en skoleledsager med 20 ugentlige timer ikke vil blive forlænget, da den skole, eleven går på nu, har fået ansat en skoleassistent. Kredsen er af den opfattelse, at det er skolens ansvarsområde, ikke ungdomsforvaltningens, at sørge for understøttelse til eleven.

Behovet er der

Denne opfattelse finder man efterhånden i flere kredse i Slesvig-Holsten. Holdningen er, at nu hvor delstaten har ansat skoleassistenter i grundskolerne, er der ikke længere behov for skoleledsagere, som betales af kredsene.

Forvaltningsdomstolen har i sin afgørelse ikke taget stilling til, hvor det økonomiske ansvar fremover skal placeres, men slår fast, at en strid mellem kredsen og det slesvig-holstenske skoleministerium ikke må gå ud over barnet.

»Der hersker ikke uenighed om, at eleven har behov for en ledsager. Kredsen og ministeriet må blive enige om, hvem der skal finansiere understøttelsen, og da behovet er der, kan kredsen ikke nægte at betale det. Kredsen må i givet fald så kræve pengene tilbage fra undervisningsministeriet, skriver domstolen i sin afgørelse og opfordrer de to stridende parter til at gå i forhandlinger for at komme til enighed.

Positivt tegn

Domstolens afgørelse er et positivt tegn for alle forældre med et lignende behov, da den slår fast, at der fortsat er et behov for skoleledsagelse, uanset om der er blevet ansat en skoleassistent på skolen eller ej. Kredsene i Slesvig-Holsten har ellers været af den opfattelse, at en del af det arbejde, skoleledsagerne udfører, nu kan lægges over på skoleassistenterne. Skoleledsagerne finansieres igennem de kommunale budgetter, mens skoleassistenter betales med delstatsmidler. Striden handler således om, hvem der skal betale for understøttende arbejde i skolerne – kredsene og de kredsfrie byer eller landet Slesvig-Holsten.