Det faglige input

Pædagogmedhjælpernes perspektiv i samspillet mellem sprog, kultur og pædagogik.

Dkflakursus -46118641-2

De nye pædagogmedhjælpere i Skoleforeningen gennemfører for tiden en kursusrække, hvor de blandt andet får rigtig mange faglige input til deres arbejde.

Et af emnerne, der bliver behandlet, er det pædagogiske perspektiv i forhold til samspillet mellem sprog, kultur og pædagogik.

Børnene er konstant under en sproglig påvirkning fra samfundet, familie og ikke mindst af andre børn og voksne i institutionen. Derfor er det meget vigtigt, ikke mindst i mindretallets tosprogede kontekst, at det pædagogiske personale er meget opmærksom på sproget.

- Børn lærer jo ikke sprog alene. Det gør de sammen med andre, og derfor er det vigtigt, at de voksne i institutionerne reflekterer over sprogarbejdet, siger dagtilbudschef Petra von Oettingen.

- Vi har en helt særlig sprogvirkelighed i Sydslesvig. Den er tosproget og denne tosprogethed skal vi omgås med accept og respekt.

Kulturen ind

Når så kulturen kommer ind i billedet, afspejler den de regler, vaner, muligheder og begrænsninger, som man har på et bestemt tidspunkt.

- Hvis vi tænker tilbage på dengang, vi selv gik i børnehave, var det en helt anden kultur, end vi har i dag. Vi skal være bevidste om, at den måde vi omgås børn, forældre og kolleger på, forandres hele tiden, siger Petra von Oettingen.

- Og så er der vores særlige mindretalskulturelle vinkel. Vi bærer forskellige kulturbaggrunde, og det betyder, at vi skal være meget målrettede i vores kultursproglige arbejde med blik på den særlige baggrund, som børnene og vi er en del af, siger hun.

Pædagogik »sker« der, hvor der sker noget mellem mennesker i et samfund i forbindelse med opdragelse, undervisning og uddannelse.

- Vi har brug for teorier for at få redskaber til at orientere os med. Teorier er konstruktioner dannet på baggrund af forskning, erfaringer eller logiske slutninger, fx læringsstile, siger dagtilbudschefen.

Samspillet mellem sprog, kultur og pædagogik handler således om, at det pædagogiske personale i Skoleforeningen, ud fra deres kulturelle ståsted, er med til at bestemme, hvilke pædagogiske strømninger, de lader sig inspirere af, og hvordan de arbejder med sprog. Derigennem er de selv med til at præge den mindretalspædagogiske profil i Sydslesvig.