De sproglige rollemodeller

Kursus for pædagogisk personale omkring sprog og læsning.

Dkflafokus -32137272

Pædagogmedhjælperne i Skoleforeningen kommer hvert år på kursus i »sprog og læsning«. Her lærer de blandt andet om børns generelle sprogtilegnelse, deres blandingssprog, og hvor vigtigt det er med en positiv tilgang til sproget.

- Sprogglæden skal være i fokus, og der er brug for, at man støtter op omkring børnenes blandingssprog via gentagelser og positiv opmuntring, via dialog og understøttende sprogstrategier og projekter samt i hverdagsaktiviteter, siger kursets tilrettelægger, Helle Witt-Nommensen, som er børnehaveleder i Hostrup og en af Skoleforeningens sprogvejledere.

- Vi har på kurset været inde omkring det pædagogiske personales opgave som sproglige rollemodeller og har set på de daglige udfordringer i henhold til vores sprogfunktion. Målet er, at kursisterne reflekterer over egen praksis, daglige udfordringer, og hvordan det kan omsættes og optimeres i praksis. Målet er at styrke bevidstheden omkring ens egen vigtige funktion som sproglig rollemodel, altid med fokus på sprogglæde hos børn og voksne, siger Helle Witt-Nommensen, som opfatter kursisterne som meget reflekterende.

- De er allerede begyndt at omsætte nye strategier i egen praksis, siger hun.

Nye strategier

Det kan for eksempel være ved ikke at oversætte for meget for børnene, at gå ind i små dialoger, der er vigtige for barnet, men også ved at fastholde det danske sprog overfor forældre og andre voksne, der taler tysk, selvom de godt kan forstå og måske tale dansk, men har hæmninger.

På kurset beskæftiger kursisterne sig også med specifikke emner, som de kan bruge til deres sprogarbejde. For eksempel tilegner de sig viden om eventyrets og fortællingernes betydning, og hvordan der i praksis kan arbejdes med disse temaer.

- Så kurset bygger på teori,erfarings- og ideudveksling og afprøvning af forskellige teknikker, herunder dukketeater, drama, fortælleteknikker, dialogisk læsning mm, og hvilken betydning det har for børnenes sprogudvikling.

Kursisterne tilegner sig viden om skriftsproget i dagtilbuddene, der er af stor betydning, da skrivning kommer før læsning og tiltag i henhold til at arbejde og støtte op omkring børnenes første skriblerier f.eks, siger Helle Witt-Nommensen.