De danske i Læk med fokus på sproget

Ansatte og forældre i Læk vil udarbejde et idekatalog, som skal styrke det danske sprog.

Dkflataldansk -570810143

I Læk har personalet og forældre fra den danske skole og daginstitutionen forleden været samlet til en fælles pædagogisk dag. Emnet var »tal dansk«, for her føler begge institutioner, at der ligger en udfordring.

- Det er noget, vi har diskuteret rigtig meget, især, hvordan vi får børnene til at tale mere dansk, siger skoleleder Per Sørensen.

Inputs

- Den pædagogiske dag skal give os nogle inputs til arbejdet med tosprogede børn, hvordan vi kan styrke deres danske sprog, og hvilke hjælpemidler, der er . De to samarbejdsråd skal så i fællesskab udarbejde et idekataloget til forældrene. Jeg synes, det er meget vigtigt, at de to institutioner gør det sammen, for det er en udfordring vi er fælles om, siger Per Sørensen.

For ham er det vigtigt, at der er en positiv tilgang til sprogarbejdet.

- Stokkemetoden virker ikke, det skal være lysten, der driver sprogindlæringen, siger han.

Sindelag

- Vi har diskuteret sindelaget rigtig meget, og jeg tror, vi er nået ret dybt ind til kernen af, hvad en sydslesviger egentlig er: Det er nemlig, at der er rigtig mange versioner af dem, og det skal man tage hensyn til, når man arbejder med børns sprog. Og derfor er det også vigtigt at minde forældrene om, at de har et ansvar for deres børns sprogindlæring og at huske dem på, at de har truffet et valg på deres børns vegne. For det er altså ikke en naturlov, at vi har en dansk skole og en dansk daginstitution her i Læk. Det er ikke mindst forældrenes engagement, både i forhold til mindretalslivet og i forhold til deres børns skolegang, der er en betingelse for, at der er et mindretal, siger han. Per Sørensen tror, at kontakten til Danmark, som jo er et af Skoleforeningens indsatsområder, er en vigtig brik i sprogarbejdet.

- For os som pædagoger handler det jo både om at formidle dansk sprog og kultur, og det betyder, at vi enten skal opsøge kulturen nord for grænsen, eller vi skal hente den ned til os, siger Per Sørensen.