Bred debat om mindretallets fremtid

Skoleforeningens formand vil skubbe en dialog i gang om hvordan organisationerne i fællesskab fremtidssikrer mindretallet.

Dkflafællsra ̊dsmøde -28456729

Skoleforeningens formand Udo Jessen har taget diskussionen om et muligt kraftcenter for det danske mindretal i Vimmersbøl i det nordvestlige Sydslesvig som anledning til at kigge mere overordnet på fremtidssikringen af Skoleforeningen og mindretallet som helhed.

- Vi bliver nødt til at finde løsninger, der fremtidssikrer mindretallet i hver enkelt region i Sydslesvig. For taler vi om Skoleforeningen, så taler vi om mindretallets livsnerve, nemlig skoler og børnehaver. Vi kommer sikkert til at koncentrere vores indsats endnu mere i retning af større og bæredygtige enheder, der sikrer den pædagogiske kvalitet inden for de givne økonomiske rammer overalt, hvor det er muligt – ingen tvivl om det, sagde han på Skoleforeningens fællesrådsmøde i sidste uge. 

- Vi kommer til at diskutere, hvad en bæredygtig enhed er for noget, og vi kommer ikke udenom at skulle tale om en struktur, der både tager højde for nye vuggestuepladser og samtidig sikrer, at skoler og daginstitutioner opretholder en tidssvarende kvalitet og muligheden for udvikling, sagde Udo Jessen.

Kulturel livsnerve

Det betyder ikke, at de små institutioner, og dermed mindretallets kulturelle livsnerve, forsvinder. Men der kan dannes større enheder gennem tættere samarbejde, uden at de små enheder forsvinder.

- Der ligger muligvis også en chance i at styrke de små daginstitutioner og skoler, hvis de kommer til at indgå i en større pædagogisk-faglig sammenhæng. Måske ligger der også fordele ved at sammenlægge nogle steder, da det kan sikre, at eleverne får alderssvarende udfordringer. Aventoft er et godt eksempel, hvor det her er et lokalt ønske at oprette et mindretalscenter i Vimmersbøl, der giver muligheden for at koncentrere Bavnehøj-Skolen, Vidingherred Danske Skole, Humptrup Børnehave og børnehaven i Aventoft, sagde Udo Jessen.

Skoleforeningen inviterer alle foreninger og organisationer, der er aktive i det nordvestlige hjørne af Sydslesvig, til samarbejde om at gøre noget godt for det danske mindretal i et område, som står overfor forskellige udfordringer de kommende år.

- Vi har en enestående chance for at styrke hele det danske arbejde. Set med Skoleforeningens øjne ville de nye faciliteter være et rigtigt godt samlingssted for hele mindretallet. Pædagogisk kunne det styrke hele området og gøre det mere attraktivt for mindretallets familier og vores personale. Til skolen hører også gode idrætsfaciliteter, og vi er absolut overbeviste om, at vi – det vil sige vi foreninger i mindretallet - i samarbejde også kunne skabe gode rammer for foreningslivet der. Skoleforeningen har valgt at gå ud med planerne på et så tidligt tidspunkt for at skabe mest mulig åbenhed og transparens i hele processen, sagde Udo Jessen. 

Den demokratiske process

Om planerne i sidste ende kan føres ud i virkeligheden afhænger af flere faktorer. Dels skal de igennem de demokratiske processer inden for Skoleforeningen, og det er afgørende, om betingelserne for overtagelsen af skolen i Vimmersbøl er tilfredsstillende. 

- For det vil naturligvis være nødvendigt at investere i nogle ombygninger, og det betyder, at bygningen nærmest skal være gratis, sagde Udo Jessen.

Alle skal høres

For Skoleforeningens formand er det klart, at alle skal høres, og alle skal have lov til at udtale sig, fordi styrelsen ud fra et mindretalspolitisk verdenssyn har den selvforståelse, at den er forpligtet på at lytte til alle forslag og indvendinger før eventuelle beslutninger træffes.

- Vi vil på et tidspunkt derfor invitere foreningerne og organisationerne til et fællesmøde, som vi plejer at gøre. Som sagt før, så har Dansk Skoleforening altid været meget bevidste om sit ansvar over for mindretallets andre organisationer. Men i sidste ende - det skal der ikke herske nogen tvivl om - er det selvfølgelig Skoleforeningens styrelse og fællesrådet, der har kompetencerne til og ansvaret for at træffe de endelige beslutninger.