Bedømmelse af elever i fokus

Både i Danmark og i Slesvig-Holsten fjerner man sig fra tal-karakterer. Lærerne fik præsenteret et bud på, hvordan udtalelser bliver mere nutidige, mere gennemskuelige, mere demokratiske og mere retfærdige.

Dkflapædlærere -20145864

Skoleforeningens fællesråd skulle i foråret have stemme om indførelsen af skematiske udtalelser i 1. til 7. klasse som erstatning for tal-karakterer. Uklarheder i proceduren gjorde, at afstemningen blev udsat, og Skoleforeningen har besluttet, at en ny afstemning skal finde sted om to år

- I 2018 skal Fællesrådet igen tage stilling til, hvordan vi skal bedømme eleverne i 1. til 7. klasse. Vi har lavet et udkast til, hvordan en fremtidig bedømmelse kan se ud, og det har været til høring på de enkelte skoler. Vi har fået en masse gode input, forklarer konsulenten for faget tysk, Henry Bohm. Sammen med matematikkonsulenten Markus Hausen præsenterede han den foreløbige model for lærerne til de pædagogiske dage.

Et broget billede

- Lige nu har vi et meget broget billede af, hvordan eleverne bedømmes. I 1. til 4. klasse bruger vi allerede nu skematiske udtalelser, det vil sige, at vi ikke giver eleverne tal-karakterer, men en skriftlig bedømmelse. Her har hver skole sin egen måde at gøre det på. Sådan er det også i det tyske skolesystem, men både der og hos os er der et ønske om at gøre udtalelserne mere ens, for det kan være rigtig svært for en ny skole at vurdere de hidtidige bedømmelser fra den gamle skole, siger Henry Bohm.

- Samtidig vil vi gøre de skriftlige bedømmelser mere nutidige, mere gennemskuelige, mere demokratiske og mere retfærdige. Det er elevernes kompetencer, der skal bedømmes. I tysk og dansk bedømmer vi i det nye udkast for eksempel fem vigtige delområder. Det er læsning og fortolkning, retskrivning, sprog og sprogbrug, mundlig kommunikation og skriftlig fremstilling. Mens man med en enkelt tal-karakter bliver nødt til at sammenfatte alle elevens kompetencer, har vi nu mulighed for at gå mere detaljeret til værks. Og en dårlig retskrivning ødelægger ikke længere en god mundlig kommunikation, siger Henry Bohm, som fremhæver, at den nye måde at bedømme eleverne på kommer til at lægge sig tæt op ad de kommende nye læreplaner.

- Alle faglærere har så at sige den samme facitliste, som de skal bedømme ud fra, derigennem bliver bedømmelserne mere retfærdige, siger han.