At læse for at lære

En god forståelse af fagtekster er forudsætning for, at eleverne lærer det, de skal.

Dkfla --03524840

Elevernes læsefærdigheder er et vigtigt fokusområde i Skoleforeningen og en særlig indsats på området kører på højtryk. Den faglige læsning er en gren inden for dette indsatsområde. Her er den specielle fokus på at læse for at lære.

- Lærerens opgave er at gøre børnene bedre til at drage noget viden ud af deres faglige læsning. Det er en tværfaglig opgave, som har med læseforståelse at gøre. For hvis eleverne læser tekster, de simpelthen ikke forstår, så glemmer de dem igen med det samme, og læring kan ikke finde sted, siger skolekonsulent Katrin Lass. Sammen med skolekonsulenterne for de enkelte fag har hun gennem de seneste uger været rundt på de sydslesvigske fællesskoler for at give lærerne ny viden om, hvordan man gør eleverne til bedre faglige læsere.

Der findes læseforståelsesstrategier, som kan anvendes for at gøre det nemmere at læse fagtekster. Læseforståelsesstrategier er bevidste, målstyrede handlinger, der kan udføres før, under og efter læsningen. De favner fra at tage stikord eller lave mindmaps til at strukturere fagtekstens indhold til rollespil, hvor eleverne i fællesskab analyserer teksten.

Læseformål

- Vi skal væk fra bare at sige til eleverne, at de skal læse side 12 til 17 i bogen uden at fortælle dem, hvad der er, de skal lægge mærke til. Vi skal give dem et læseformål, så de ved, hvad de skal kigge efter i de tekster, de læser, siger Katrin Lass.

- Mange elever siger jo, at de ikke kan løse tekstopgaver. Vi skal give dem værktøjerne til at kunne pille testerne fra hinanden, for så er de nemmere at forstå, siger hun.

Der findes en hel række fagtekster, derfor er det nødvendigt, at børnene kan kende forskel på dem.

- En brugsanvisning læses anderledes end en matematisk formel. Hvis man ved, hvilken slags fagtekst man sidder med, har man meget nemmere med at knække fagsprogskoden og pakke fagsproget ud til hverdagssprog, siger Katrin Lass.