»Det særlige ansvar«

Søger man arbejde i en dansk organisation i Sydslesvig, vælger man ikke hvad som helst. Der følger et særligt ansvar med, mener Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

Med den såkaldte dialogmøde/speeddating dag for de nye ansatte fra hele mindretallet varetager Dansk Skoleforening en overordnet vigtig opgave for hele mindretallet.

- Alle nyansatte får på denne måde en første kontakt til mindretallets organisationer. Om man nu er fra mindretallet eller kommer fra Danmark, så er det vigtigt, at de ansatte inden for mindretallets organisationer klædes på til at se »bonusgevinsten« ved, at de har søgt og fået en stilling i Sydslesvig, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

En moralsk forpligtelse

Han mener ikke, at man er forpligtet til at være medlem i alle foreninger og organisationer, holde Flensborg Avis og kun at høre og se dansk radio og TV, men man er efter hans overbevisning moralsk forpligtet til at kende alle organisationer og foreninger i mindretallet.

- Heldigvis har vi rigtig mange ansatte, som også bruger en del af deres fritid til at engagere sig rundt omkring i mindretallet. Det er min opfattelse, at når man har valgt job syd for grænsen, har man valgt hele mindretallet, siger Udo Jessen.

Ud over deres faglige bidrag består den daglige store udfordring for skoleforeningens ansatta i at formidle viden om mindretallet, mindretalsliv og dansk kultur samt give børnene den dannelse, der sætter dem i stand til at finde frem til en forståelse af, hvem de er, og hvor de står.

- Det er en opgave, som institutionerne skal arbejde på i en positiv ånd, så de unge udvikler en bevidsthed om, hvem de er og hvor de står, men med respekt for, at de unge har ret til at blive dannet fordomsfrit. Selvfølgelig påvirker Skoleforeningen de unge mennesker og deres forældre, ja forhåbentlig gør vi det, men vi er ikke et ideologisk hjernevaskende skolesystem. Vi er et sindelagsskolesystem. Ikke mere men heller ikke mindre. Det er det forældrene har valgt for deres børn, siger Udo Jessen.

Og derfor skal Skoleforeningens ansatte hele tiden være sig bevidste om, at de ikke er ansat hvor som helst. Man er ansat ved et mindretalsskolesystem, som er omgivet af en flertalskultur. Som ansat ved Dansk Skoleforening, uanset hvorhenne i systemet, er man derfor nærmest per definition ikke ansat hvor som helst.

En bonus i dagligdagen

- Man er ansat ved en organisation syd for grænsen inden for det danske mindretal. Både som ansat og som forældrevalgt har vi den bonus i vores dagligdag, at vi ikke »bare » går på arbejde eller til møder, som vi ville gøre, hvis skolen eller daginstitutionen lå i Danmark, men at vi skal være os bevidste om, at det er en mindretalsinstitution vi arbejder på og for, siger Skoleforeningens formand.

- Skoleforeningen er kernen i det danske arbejde. Vi møder alle børnene. Fra vuggestue til studenterhue er den tidsramme, hvor vi har alle mindretallets børn og unge under vores favn. Det er os, der er rollemodeller, om vi nu kan lide det eller ej. Det er os, der skal skabe begejstring for fællesskabet, der i denne sammenhæng hedder det danske mindretal.

For de ansatte i mindretallet er det en unik mulighed, at de, ved at engagere som frivillig i de mange sydslesvigske organisationer, kan være med til at fylde et nutidigt mindretal med indhold. De kan være med til at gøre mindretallet levende og sikre det for fremtiden, siger Udo Jessen.