Videnskabeligt arbejde om sydslesvigske feriebørn

Det danske feriebørnsarbejde i Sydslesvig skal i historiebøgerne, ikke i glemmebogen.

Dkfla -24002102

Marianne Brink Jensen er historiestuderende ved Syddansk Universitet i Odense og skal til februar skrive speciale om de feriebørn, som kom til Danmark fra Sydslesvig i perioden 1949-1974, og deres værtsfamilier. Hun vil derfor rigtig gerne i kontakt med flere feriebørn og værtsfamilier.
- Jeg har lavet to spørgeskemaer - til feriebørnene og til værtsfamilierne - for på den måde at samle informationer omkring deres oplevelser, siger Marianne Brink Jensen.

Et tilfælde

Dkfla -27052105At det netop er feriebørnene, der blev hendes emne, er faktisk helt tilfældigt.
- Jeg kommer fra Brørup, og min plan var egentlig at skrive noget lokalhistorisk. Jeg var nede på lokalarkivet for at finde noget om tiden under og efter 2. Verdenskrig i gamle lokalaviser, men der var stort set ikke noget materiale, fortæller hun.

Men på lokalarkivet sad Andreas Bruun, og han fortalte Marianne Brink Jensen om feriebørnene fra Sydslesvig, som han selv havde haft nogen af.
- Jeg syntes, emnet lød utrolig spændende, og da jeg kender Mogens Rostgaard på Dansk Centralbibilotek i Sydslesvig, henvendte jeg mig til ham først for at få flere informationer. Desværre havde de ikke andet end nogle lister fra den tid, der interesserer mig. I det hele taget må man sige, at der ikke findes sekundærlitteratur om de sydslesvigske feriebørn. Dem er der aldrig blevet skrevet om, og netop det gør arbejdet så spændende. Det er et helt uudforsket emne, som jeg meget gerne vil være med til at dokumentere, så det kommer med i historiebøgerne og ikke i glemmebogen, siger hun.

Samler data

Marianne Brink Jensen er lige for tiden i gang med at samle data. Først når det arbejde er færdigt, finder hun den problemstilling, hendes speciale skal belyse nærmere.
- Derfor er jeg fortsat på jagt efter flere af de involverede fra denne tid, så mit baggrundsmateriale bliver så stort som muligt. Så har du været feriebarn, eller kender du nogen, som har, vil jeg meget gerne kontaktes, siger hun.

Man kan henvende sig til Marianne Brink Jensen på mbj1@hotmail.com.
Har man ikke internet, kan spørgeskemaet også rekvireres og afleveres hos tidligere leder af feriebørnskontoret Alfred Mejenborg, Dohlenweg 3, 24976 Handewitt, tlf. 0 170 322 307.

Daniel Dürkop