Undervisningsmateriale til Årsmøderne 2016

Sydslesvig – hvad rager det dig?

Undervisningsmateriale

De Danske Årsmøder er mindretallets store fest, og årsmødeudvalget har et ønske om, at eleverne kan og vil forholde sig til mottoet »Sydslesvig – hvad rager det dig?« og til det at være en del af mindretallet – af mindretallets fremtid. Udvalget har derfor udarbejdet et materiale, der er ment som hjælp og udgangspunkt til undervisningen; så tag fat i et eller flere punkter, i grupper, på klassen eller individuelt for at udarbejde et produkt.

Årsmødeudvalget