Tid til faglig og kritisk sparring

Ledere fra daginstitutionerne og skolerne var samlet til en fælles konference på Jaruplund Højskole.

Dkfla 93832875

Hvis man tror, at inklusion handler om besparelse, er det nok det mest forkerte at tro. Inklusion er ikke et redningsprogram for skolernes økonomi. Inklusion er noget, der skal udvikles, og det koster penge.
Sådan sagde Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen, da Dansk Skoleforening for Sydslesvig i starten af februar gennemførte sin anden lederkonference.

En vigtig ledelsesopgave

Lederne i Skoleforeningens daginstitutioner og skoler var samlet på Jaruplund Højskole for at diskutere inklusion og især den opgave at lede en inkluderende institution. Inklusion er en kerneopgave for daginstitutionerne og skolerne og er derfor en vigtig ledelsesopgave, der kræver systematik og vedvarende fokus på, hvordan man ser på inklusion i alle dele af organisationen.
- Det er for det første vigtigt at forstå, at inklusion ikke er noget, der kan klares i skolerne eller daginstitutionerne alene. Det er en opgave for hele samfundet. At man i Skoleforeningen tænker daginstitutionerne og skolerne sammen, når man diskuterer inklusion, er allerede et vigtigt skridt, og der er I længere, end man er i Danmark, sagde Ole Steen Nielsen, videnschef ved Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion på UC Syd.
Han var sammen med Bent Madsen, professionsforker og udviklingskonsulent ved Inklusionsakademiet, tovholder på den to dage lange konference.

På tværs

Skoleforeningen har i de seneste år satset på at afholde fælles lederkonferencer for alle institutioner for at fremme samarbejdet på tværs af skole og daginstitution.
- Det handler om, at lederne indholdsfylder de begreber, der arbejdes med i skolerne og daginstitutionerne, siger Skoleforeningens dagtilbudschef Petra von Oettingen.
- Det er vigtigt, at man får et fælles grundlag og i fællesskab bliver enig om noget, så man ikke bare starter forfra, når børnene forlader daginstitutionen og kommer i skole. Vi ønsker at skabe en fælles platform, hvor ledere kan mødes, og dette møde fortsættes og uddybes ude i institutionerne, siger hun.
- Lederkonferencen er en kickstart til årets arbejde, hvor lederne kan give hinanden faglig og kritisk sparring på tværs af ledergruppen, siger Petra von Oettingen.

Daniel Dürkop