Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte

I alt fire sydslesvigsle projekter tildeles støtte.

Folketingets Sydslesvigudvalg har nu besluttet, hvilke projekter, der skal modtage støtte i 2016. Samlet set har udvalget valgt at støtte fire projekter med i alt i 14,2 mio. kr. Skoleforeningen er tovholder i »Oplev Sydslesvig«, projektet, som er et fælles projekt for alle mindretalsorganisationer i Samrådet. Desuden er Skoleforeningen Grænseforeningens samarbejdspartner i »Projekt Feriebørn«.

Levende dansk mindretal

»Siden Sydslesvigloven blev vedtaget tilbage i 2010 har Sydslesvigudvalget hvert år støttet en række tidsbegrænsede projekter, ud fra et ønske om, at flere danskere får øjnene op for, at der også i dag syd for grænsen findes et levende dansk mindretal, der holder fast i dansk sprog og kultur. I forhold til årets ansøgninger var det for flertallet af udvalgets medlemmer første gang, at de var med til at fordele midlerne, og jeg tør godt sige, at både jeg og mine kollegaer var meget imponerede over kvaliteten af de modtagne ansøgninger. Det afspejler sig også i, at vi i 2016 uddeler flere midler i projektstøtte end på noget andet tidspunkt siden lovens vedtagelse« siger Sydslesvigudvalgets formand Kim Andersen.

- De fire konkrete projekter, som vi har valgt at støtte, vil hver især bidrage til, at øge danskernes kendskab til Sydslesvig. To af projekterne, »Projekt Feriebørn« fra Grænseforeningen og Dansk Skoleforening for Sydslesvig og »Oplev Sydslesvig« som er et fælles projekt fra stort set alle de sydslesvigske foreninger, skal begge bidrage til at der knyttes flere personlige bånd mellem danskere og medlemmer af det danske mindretal. Dette skal ske via henholdsvis mere elevudveksling og ved, at det bliver lettere for grupper at planlægge og arrangere besøg syd for grænsen«. Udvalget støtter desuden et regionalt-TV projekt med Flensborg Avis og Sydslesvigs Forenings projekt om en erhvervsøkonomisk kortlægning af sydslesvigere i Danmark.