Sprogkufferter tages med hjem

Forældrene er også sproglærere og kan hjælpe børnene godt på vej.

Dkfla 2604

I Oksevejens Børnehave i Flensborg har pædagogerne udviklet i alt 13 sprogkufferter til dialogisk læsning. De forskellige kufferter henvender sig til børn i fire aldersgrupper fra vuggestuealderen til førskolebørn. Kufferterne indeholder en historie og masser af legetøj, der relaterer til bogen. Børnene lærer altså sprog igennem leg. Kufferterne kan tages med hjem, så forældre og børn kan arbejde med dem i fællesskab.

Sprogindlæring

- De skal være en fælles oplevelse. Dialogisk læsning handler jo om, at børn bliver inddraget i de historier, der læses, og forældrene er også børnenes sproglærere, siger børnehavepædagog Lone Krogh, som også er sprogvejleder på daginstitutionsområdet.

Dkfla 1603På en forældreaften blev forældrene introduceret til, hvordan man bruger forskellige redskaber for sprogindlæring. Ved siden af sprogkufferterne og dialogisk læsning er det mundmotoriske lege, musik og sprog og sprog og bevægelse.
Sprogkufferterne egner sig også til forældre, der ikke er så gode til dansk. De kan vokse med sværhedsgraden, siger børnehaveleder Gisela Ahlbory.

Positiv feedback

Og forældrene benytter sig flittigt af tilbuddet.
- Vores søn har været meget optaget af de forskellige ting i sprogkufferten, siger Stefan, som har læst og genfortalt historien og leget en hel uge.
Karoline, som er mor til et barn i førskolen, er enig.
- Det er en meget aktiv måde at fortælle historier på, siger hun.
Pædagogerne i daginstitutionen har fået en masse positiv feedback fra forældrene.
- Det fungerer rigtig fint, siger Gisela Ahlbory.

Daniel Dürkop