Spansk på gymnasiet

Fra næste år skal der tilbydes spansk i den sproglige profil.

Skoleforeningens styrelse har på sit seneste møde besluttet, at Duborg Skolens og A. P. Møller Skolens gymnasiale overbygning må tilbyde spansk som undervisningsfag i den sproglige profil. Det er Duborg-Skolens samarbejdsråd, der har udtrykt et ønske om oprettelse af spansk som nyt tilbud. Spørgsmålet har været til høring i A. P. Møller Skolens samarbejdsråd, som bakker op om forslaget om, at spansk kan tilbydes som nyt fremmedsprog ved siden af latin og fransk. I samarbejde med skolerne er der foretaget en undersøgelse af interessen for 3. fremmedsprog i fællesskolernes 10. klasser, og et markant flertal for spansk har ført til, at der på rektormødet var enighed om at indstille, at spansk tilbydes som supplement til de nuværende tilbud. Rektorerne er blevet orienteret om, at mindstestørrelsen for oprettelse af et hold er otte elever.

Daniel Dürkop