Skriv på grænsen!

Et forløb for unge forfatterspirer fra Skoleforeningens fællesskoler og gymnasier. Der er plads til mellem 12 skriveglade unge mellem 13 og 20 år, der vil møde og blive undervist af to dygtige undervisere, der selv også er forfattere.

Skriv På Grænsen

Beskrivelse af forfatterspireprojektet

Torsdag den 8. oktober 2015 gæstede forfatteren Egon Clausen Flensborg Bibliotek, hvor han spurgte »Hvor er I?« (Sydslesvigere) og opfordrede Sydslesvigerne til at gøre mere opmærksom på Sydslesvig i Danmark.

Vi er klar til at gribe stafetten!

Forfatterspireprojektet »Skriv på grænsen!« vil give sydslesvigske forfatterspirer mulighed for igennem de tekster, de skriver, at gøre opmærksom på sig og det de har på hjertet. Med andre ord råbe op om sig selv og gøre opmærksom på sig selv. Ikke kun hjemme i Sydslesvig. Men forhåbentlig også på sigt i Danmark.

Og det får forfatterspirerne hjælp til af to dygtige danske forfattere, Louise Kristensen og Henrik List.

Forfatterspireprojektet »Skriv på grænsen!« ønsker at give unge Sydslesviger mulighed for at udvikle sig personligt og skriveteknisk, samt give dem et lille indblik i virkeligheden omkring forfatterfaget. Dette vil ske i form af en bootcamp efterfulgt af et tre dages skriveværksted.

Bootcampen vil foregå fra fredag 9. september om eftermiddag til søndag 11. september 2016 om eftermiddag (tre timer undervisning ved ankomst fredag aften + seks timers undervisning hhv. lørdag og søndag) en weekend i september på lejrskolen i Rendbjerg.

Det efterfølgende tre dages skriveværksted vil foregå på Aktivitetshuset i Flensborg fra onsdag den 5. oktober  til og med fredag den 7. oktober 2016 (i alt 16 timers undervisning, mandag og tirsdag fra 10-16 og fredag fra 10-14). De deltagende elever fritstilles fra undervisningen i alle tre dage, så de kan koncentrere sig 100 % om skrivekurset.

Undervisningen vil være en blanding af teori, kreativitets- og skriveøvelser plus respons fra både underviserne og de andre deltagere. Vi vil meget gerne åbne for inspirationen og det kreative flow. Der vil også være plads til individuel skrive-coaching under forløbet.

Det er gratis at deltage, men eleverne skal selv sørge for transport til Rendbjerg og Aktivitetshuset i Flensborg.

Unge mellem 13 og 20 år, der er elever på én af Dansk Skoleforeningen for Sydslesvigs fællesskoler eller gymnasier, der er interesseret i at blive optaget på forfatterakademiet, sender en ansøgning til Gabriele Fischer-Kosmol (gfk@skoleforeningen.de). Senest fredag den 15. juli 2016.

Der er ingen formelle adgangskrav. Optagelsen sker alene på baggrund af en bedømmelse af ansøgernes litterære talent. Der kan dispenseres for aldersbegrænsningen.

Ansøgning skal indeholde

  1. Maks. 10 A 4-siders selvskreven tekst (prosa, ikke lyrik) på dansk.
  2. Ansøgerens personlige historie. Hvad er din baggrund? Hvilken tilknytning har du til mindretallet? Hvad betyder det for dig at vokse op i et mindretal? Fortæl om din identitet! Hvad betyder det for dig, at du er tosproget? Og hvad betyder det for dig at skrive og udtrykke dig på dansk - i forhold til at gøre det på tysk?

Rodhistorien må ikke fylde mere end én DIN A 4 side.

For både 1) og 2) gælder: Linjeafstand skal være halvanden linje og der skal vælges en letlæselig skrifttype som f.eks. Times New Roman eller Arial.

Teamet omkring forfatterspireprojektet udvælger på baggrund af indsendte ansøgninger den gruppe ansøgere (i alt maks. 12 elever fra Skoleforeningens fællesskoler og gymnasier), der vil få mulighed for at deltage i både bootcampen og det efterfølgende ugekurssus.

Nærmere oplysninger om forfatterakademiet kan fås ved henvendelse til: