Skoleforeningen skal blive bedre for lidt færre penge

Der skal spares to procent i de kommende budgetter, uden at det går ud over udviklingen i de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig.

Det er en tilbagevende udfordring, at Skoleforeningen skal spare.
Når Fællesrådet i næste måned skal tage stilling til Skoleforeningens budget for 2016, bliver det med en besparelse på cirka to millioner euro (2 procent) sammenlignet med efterårets budgetudkast.
Det hænger sammen med, at fremskrivningen i bevillingen fra Sydslesvigudvalget er lavere end lønudviklingen, og at der har været et lille fald i antal skoleelever med lavere tilskud til følge.

Kloge besparelser

- Vi har brugt den seneste tid på at finde besparelser i alle afdelinger i forvaltningen. Derudover har vi informeret institutionslederne og samarbejdsrådene om, at de skal regne med lidt færre penge til personaletimer. Samtidig skal institutionerne gemme 10 procent af deres bloktilskud til slutningen af året. Så har vi et overblik over, hvor mange af disse penge der kan bruges eller flyttes over til næste år. Vi er sikre på, at vi kan finde kloge besparelser, sådan at det ikke går ud over udviklingen – for det er den normalitet, som nu forlanges af alle institutioner, der finansieres af offentlige midler: Vi skal hele tiden blive lidt bedre – for lidt færre penge, siger Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen.

Forandringer

Forvaltningen tager til foråret i dialog med de enkelte Institutioner fat i budgettet for 2017, hvor Skoleforeningen skal regne med en lignende besparelse.
- Vi skal kigge mere grundigt på muligheder for fornuftige og realistiske strukturforandringer og prioriteringer. På den måde er 2016 et år, hvor vi ikke ændrer prioriteringer, men sparer lidt over det hele – og så tænker vi os godt om til de kommende år, så vi kan fastholde vores høje kvalitetsniveau fremover, siger Lars Kofoed-Jensen.

Daniel Dürkop