Skoleforeningen har udnævnt misbrugsnøglepersonerne

To lærere, en pædagogmedhjælper og en pedel står til rådighed for Skoleforeningens ansatte.

Med udgangspunkt i et bredt og kvalificeret ansøgerfelt har Skoleforeningen i et godt samarbejde med driftsrådet udnævnt følgende fire medarbejdere til misbrugsnøglepersoner for det kommende skoleår:

Det er pædagogmedhjælper Anja Andresen, Hans Helgesen-Skolen, overlærer Susanne Becker, Husum Danske Skole, overlærer Holger Bruhn, Harreslev Danske Skole og pedel Kay von Eitzen, Oksevejens Skole

De kommende misbrugsnøglepersoner deltager p.t. i et uddannelsesforløb, som er specielt tilrettelagt til dette formål, og bliver således godt rustet til at varetage den vigtige opgave. Efter opfordring fra Skoleforeningens fællesråd har Skoleforeningen her i foråret sat projektet i gang for at tage hånd om misbrugsproblemer i Skoleforeningen på en professionel og respektfuld måde, der sikrer tryghed og trivsel for ansatte, og dermed for børn og unge i institutionerne. Misbrugsnøglepersonerne skal hjælpe, rådgive og vejlede medarbejdere, der har udviklet et misbrug, og være med til at gennemføre forebyggende indsatser.