Skoleforeningen glæder sig over ny samarbejdsaftale i Samrådet

Mandag aften blev Samrådets formandskab enig om et udkast til en ny samarbejdsaftale.

Pressemeddelelse

Aftalen indeholder i al væsentlighed de punkter, Skoleforeningen prioriterede, da Udo Jessen på vegne af Skoleforeningens styrelse gik ind i forhandlingerne for at styrke samarbejdet i Sydslesvig.

- Jeg er særdeles tilfreds med resultatet, da kræfterne nu kan bruges fremadrettet. Samrådet står stærkere, og vi kan koncentrere os om at løse problemer frem for at bruge tid på diskussioner om, hvilken forening, der er mest betydningsfuld. Hver eneste forening i Sydslesvig bidrager på enestående vis til det fællesskab, vi alle er en del af. Foreningerne er såvel indadtil som udadtil kendetegnet ved at have et stort medejerskab og ansvarsfølelse over for helheden. Det er ret enestående, og det skal vi huske at værne om og udbygge, udtaler Skoleforeningens formand Udo Jessen.

De vigtigste punkter i aftalen er, at

  • Samrådet fremover består af ligeberettigede og selvstændige foreninger.
  • foreningerne selv bestemmer og udpeger, hvem de skal lade sig repræsentere af (ingen habilitetsregel).
  • Samrådet vælger sin formand blandt samtlige medlemmer, hvor alle medlemmer er valgbare og hvor hvert medlem har en stemme.
  • Samrådets formand varetager repræsentative opgaver på det danske mindretals vegne.
  • SSF’s tilsluttede foreningers status afklares senest inden for en kommende tre-årig periode.

- Med den nye aftale siger vi ja til forandring, ja til mere åbenhed og mere diskussion for at styrke samarbejdet i Samrådet og i Sydslesvig. Det sker bl.a. ved, at Samrådet fremover vil tage initiativ til at gennemføre konferencer, hvor væsentlige emner kan blive belyst og diskuteret blandt mindretallets medlemmer. Det lover godt for fremtiden, siger Udo Jessen.

Aftalen skal præsenteres på Samrådets møde den 3. december, hvorefter den skal godkendes af de enkelte organisationer. Skoleforeningens styrelse behandler aftalen på et møde den 15. december 2015.