Skoleforeningen ansætter Skolepædagoger

Ny pædagogisk ressource skal udvikle skolemiljøet i 1. til 4. klasse.

Skoleforeningen ansætter ni skolepædagoger på syv fællesskoler og to store grundskoler som skal støtte skolerne og klasseteamsene i inklusionsopgaven i 1. til 4. klasse.
Med udgangspunkt i de ni skoler skal skolepædagogerne støtte og løse opgaver i skoledistriktets andre skoler i samarbejde med PPR. Dertil oprettes der såkaldte inklusionsteams på hver af de ni skoler, som prioriterer, koordinerer og evaluerer skolepædagogernes indsats.
Inklusionsteamet består blandt andet af skolelederne, skolepædagogerne, speciallærere og skolesocialarbejdere.
Faglighed
- Med denne model vil vi sikre en høj faglighed og mulighed for at udvikle tværfaglige miljøer. Skolepædagigernes arbejde skal ikke være at slukke brande men især at arbejde forebyggende for at skabe gode miljøer i grundskoleforløbet og for alle elever. Skolepædagogerne har deres opgaver, de skal løfte i tæt samarbejde med alle professionelle voksne der er omkring børnene. De skal bl.a. være med til at styrke fællesskabet, gribe ind omkring de sociale udfordringer og være med til at udvikle et godt undervisningsmiljø, siger skolekonsulent Eberhard von Oettingen.
- Vi vil satse på at bundte ressourcen skolepædagoger i fællesskoledistrikterne og at sætte den ind strategisk på baggrund af PPR’s vurdering, siger han
Skoleforeningen har ligesom alle andre skoler i Slesvig-Holsten fået 125 euro pr. barn i 1. til 4. klasse i grundskolen og hjælpeskolen til at ansætte skolepædagoger. For Skoleforeningen betyder det, at de danske skoler får cirka 275.000 euro for de cirka 2200 elever på de første klassetrin.