Samarbejde om fritidspakker

Børne- og Ungdomshuse og Skoleforeningens tilbyder nu i fællesskab fritidstilbud til de sydslesvigske børn.

Banner

Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) har nu formuleret et samarbejde med hensyn til fritidstilbud på de skoler, hvor der er et Børne- og Ungdomshus i nærheden.
Der har i nogle år været en udfordring på området, fordi lovgivningen i Slesvig-Holsten pålægger skolerne, at de skal tilbyde heldagsskoleaktiviteter. Det har betydet to sideløbende fritidstilbud i skolerne og i Børne- og Ungdomshusene. I 2014 var der blandt andet stor fokus på, om Skoleforeningens heldagsskoletilbud ville udkonkurrere Børne- og Ungdomshusene. Det har ikke været tilfældet, men i Skoleforeningen og i SdU har man haft et ønske om at gøre ordningerne mere fleksible og nemmere for børnene og deres forældre. Det har nemlig indtil nu været et enten/eller-spørgsmål med hensyn til fritidstilbud i heldagsskolen og Børne- og Ungdomshusene.
Afregning sker internt
- Sådan vil det ikke være fremover. Skoleforeningen og SdU tilbyder i fællesskab forskellige pakkeløsninger. De indeholder fritidstilbud for tre, fire eller fem dage med eller uden pasning i ferietiden og med forskellige antal timer per dag. Om det så er Børne- og Ungdomshuset eller skolens heldagsskole, der tilbyder de enkelte aktiviteter, ordner vi internt, og det samme gælder betalingen, siger skolekonsulent Eberhard von Oettingen.
Den nye pakkemodel begynder nu i Harreslev og Egernførde og skal så indføres alle på alle andre skoler og Børne- og Ungdomshuse.
- Modellerne bliver ikke identiske, da vi selvfølgelig tager hensyn til det allerede voksende samarbejde, som i forvejen er nogle steder. Samtidig vil vi stille og roligt også involvere foreningslivet i arbejdet, siger områdeleder i SdU, Guido Petersen.